Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:260:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 260, 11 oktober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 260

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
11 oktober 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2008/C 260/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 247, 27.9.2008

1

 

Förstainstansrätten

2008/C 260/02

Placering av domaren O'Higgins på avdelning

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2008/C 260/03

Mål C-215/06: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 3 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland (Fördragsbrott – Underlåtenhet att bedöma inverkan på miljön av projekt som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 85/337/EEG – Godkännande i efterhand)

3

2008/C 260/04

Mål C-25/07: Domstolens dom (första avdelningen) av den 10 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen)) – Alicja Sosnowska mot Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (Mervärdesskatt – Direktiven 67/227/EEG och 77/388/EEG – Nationell lagstiftning om villkoren för återbetalning av överskjutande mervärdesskatt – Principen om skatterättslig neutralitet och proportionalitetsprincipen – Särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i direktiv 77/388/EEG)

3

2008/C 260/05

Mål C-296/08 PPU: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 augusti 2008 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Montpellier (Frankrike)) – Utlämningsförfarande mot Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea (Polissamarbete och straffrättsligt samarbete – Rambeslut 2002/584/RIF – Artiklarna 31 och 32 – Europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna – Möjlighet för den stat som verkställer framställningen om utlämning att tillämpa en konvention som antagits före den 1 januari 2004, men som är tillämplig i den staten sedan ett senare datum)

4

2008/C 260/06

Mål C-281/08 P: Överklagande ingett den 27 juni 2008 av Landtag Schleswig-Holstein av det beslut som förstainstansrätten meddelade den 3 april 2008 i mål T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein mot kommissionen

5

2008/C 260/07

Mål C-311/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal de première instance de Mons (Belgien) den 14 juli 2008 – Société de Gestion Industrielle (SIG) mot belgiska staten

5

2008/C 260/08

Mål C-315/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 15 juli 2008 – Angelo Grisoli mot Regione Lombardia och Comune di Roccafranca

6

2008/C 260/09

Mål C-316/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 15 juli 2008 – Latex srl mot Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze

6

2008/C 260/10

Mål C-336/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 18 juli 2008 – Christel Reinke mot AOK Berlin

7

2008/C 260/11

Mål C-338/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione Tributaria Regionale (Italien) den 22 juli 2008 – P. Ferrero och C. SPA mot Agenzia delle Entrate

7

2008/C 260/12

Mål C-339/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione Tributaria Regionale (Italien) den 22 juli 2008 – General Beverage Europe B.V. mot Agenzia delle Entrate – Ufficio di Alba

7

2008/C 260/13

Mål C-340/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av House of Lords (Förenade kungariket) den 23 juli 2008 – The Queen (på begäran av M) (FC) mot Her Majesty's Treasury och två andra mål

8

2008/C 260/14

Mål C-341/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sozialgericht Dortmund (Tyskland) den 24 juli 2008 – Dr. Dominica Petersen mot Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

8

2008/C 260/15

Mål C-345/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Schwerin (Tyskland) den 28 juli 2008 – Krzysztof Pesla mot Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

9

2008/C 260/16

Mål C-346/08: Talan väckt den 25 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket, Storbritannien och Nordirland

9

2008/C 260/17

Mål C-348/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spanien) den 30 juli 2008 – Aurelio Choque Cabrera mot Delegación del Gobierno en Murcia

10

2008/C 260/18

Mål C-355/08 P: Överklagande ingett den 30 juli 2008 av WWF-UK Ltd av det beslut som förstainstansrätten meddelade den 2 juni 2008 i mål T-91/07, WWF-UK Ltd mot Europeiska unionens råd

10

2008/C 260/19

Mål C-358/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av House of Lords (Förenade kungariket) den 5 augusti 2008 – Aventis Pasteur SA mot OB (genom sin mor och processpartner) (FC)

11

2008/C 260/20

Mål C-364/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance d'Arlon (Belgien) den 7 augusti 2008 – Marc Vandermeir mot État belge – SPF Finances

11

2008/C 260/21

Mål C-367/08: Talan väckt den 11 augusti 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

11

2008/C 260/22

Mål C-374/08: Talan väckt den 13 augusti 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Ungern

12

 

Förstainstansrätten

2008/C 260/23

Mål T-246/08 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 27 augusti 2008 – Melli Bank mot rådet (Interimistiskt förfarande – Förordning (EG) nr 423/2007 – Restriktiva åtgärder mot Islamiska republiken Iran – Rådets beslut – Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser – Ansökan om uppskov med verkställigheten – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte – Allvarlig och irreparabel skada föreligger inte)

13

2008/C 260/24

Mål T-271/08 P: Överklagande ingett den 8 juli 2008 av Stanislava Boudova m.fl. av det beslut som personaldomstolen meddelade den 21 april 2008 i mål F-78/07, Boudova m.fl. mot kommissionen

13

2008/C 260/25

Mål T-280/08: Talan väckt den 18 juli 2008 – Perry mot kommissionen

14

2008/C 260/26

Mål T-303/08: Talan väckt den 30 juli 2008 – Tresplain Investments mot harmoniseringsbyrån – Hoo Hing (Golden Elephant Brand)

14

2008/C 260/27

Mål T-307/08: Talan väckt den 7 augusti 2008 – Aldi Einkauf mot harmoniseringsbyrån – Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)

15

2008/C 260/28

Mål T-308/08: Talan väckt den 5 augusti 2008 – Parfums Christian Dior mot harmoniseringsbyrån – Consolidated Artists (MANGO adorably)

15

2008/C 260/29

Mål T-309/08: Talan väckt den 4 augusti 2008 – G-Star Raw Denim mot harmoniseringsbyrån ESGW Holdings (G Stor)

16

2008/C 260/30

Mål T-331/08: Talan väckt den 11 augusti 2008 – REWE Zentral mot harmoniseringsbyrån – Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)

16

2008/C 260/31

Mål T-336/08: Talan väckt den 25 augusti 2008 – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli mot harmoniseringsbyrån (framställning föreställande en påskhare av choklad)

17

2008/C 260/32

Mål T-337/08: Talan väckt den 18 augusti 2008 – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli mot harmoniseringsbyrån (formen av en ren i choklad)

17

2008/C 260/33

Mål T-346/08: Talan väckt den 25 augusti 2008 – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli mot harmoniseringsbyrån (framställning föreställande en bjällra med rött band)

18

 

Europeiska unionens personaldomstol

2008/C 260/34

Mål F-15/05: Personaldomstolens dom (plenum) av den 24 juni 2008 – Andres mot ECB (Personalmål – Anställda vid ECB – Lön – Rådfrågning av personalkommittén vid ECB – Beräkningsmetod för den årliga anpassningen av lönerna – Verkställande av en dom från gemenskapsdomstolen – Retroaktiv verkan)

19

2008/C 260/35

Mål F-61/06: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 juli 2008 – Cathy Sapara mot Eurojust (Personalmål – Tillfälligt anställda – Rekrytering – Provanställning – Förlängning av provanställningsperioden – Uppsägning efter provanställningstidens utgång – Motiveringsskyldighet – Uppenbart oriktig bedömning – Mobbning)

19

2008/C 260/36

Mål F-84/07: Personaldomstolens dom av den 24 juni 2008 – Agim Islamaj mot Europeiska gemenskapernas kommission (Personaldomstolen – Tjänstemän – Tidigare tillfälligt anställda som avlönas genom anslag för forskning – Befordran – Indragna ryggsäckspoäng – En tjänstemans övergång från att få lön från forskningsbudgeten till att få lön från den allmänna budgeten)

20

2008/C 260/37

Mål F-28/08: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 15 juli 2008 – Pouzol mot Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats före tillträde till tjänst vid gemenskaperna – Bifallsbeslut – Avvisning)

20

2008/C 260/38

Mål F-52/08 R: Beslut meddelat av personaldomstolens ordförande den 3 juli 2008 – Plasa mot kommissionen (Personalmål – Interimistiskt förfarande – Ansökan om uppskov med verkställigheten av ett beslut om förflyttning – Krav på skyndsamhet – Föreligger inte)

21


 

2008/C 260/39

Not till läsaren(se omslagets tredje sida)

s3


SV

 

Top