Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:219E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 219, 28 augusti 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 219E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
28 augusti 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

SESSIONEN 2007-2008

 

Sammanträdena den 24-27 september 2007

 

Måndag 24 september 2007

2008/C 219E/01

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Meddelanden från talmannen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Parlamentets sammansättning

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Rättelse (artikel 204a i arbetsordningen)

Inkomna dokument

Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Bortfallna skriftliga förklaringar

Avtalstexter översända av rådet

Framställningar

Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Anslagsöverföringar

Arbetsplan

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

En färdplan för förnybar energi i Europa (debatt)

Utvecklingen av gemenskapens järnvägar ***III - Behörighetsprövning av lokförare ***III - Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***III (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

20

 

Tisdag 25 september 2007

2008/C 219E/02

PROTOKOLL

21

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Beslut om brådskande förfarande

Omstrukturering av sockerindustrin * - Den gemensamma organisationen av marknaden för socker * (debatt)

Farliga leksaker tillverkade i Kina (debatt)

Omröstning

Avtal EG/Panama om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal EG/Kirgizistan om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal EG/Jordanien om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Israel * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Bulgariens och Rumäniens deltagande i avtalet om samarbete och tullunion mellan EEG och San Marino * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Nationellt stöd som beviljas av Finland för utsäde och spannmål för utsäde * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Punktskattesats för rom * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Trafiksäkerhet: passagerarhandtag på tvåh juliga motorfordon (kodifiering) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Trafiksäkerhet: stöd för tvåh juliga motorfordon (kodifiering) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Bakre registreringsskylt på två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Skyddsbågar för jordbruks- och skogbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Statistik om utbildning och livslångt lärande ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Utvecklingen av gemenskapens järnvägar ***III (omröstning)

Behörighetsprövning av lokförare ***III (omröstning)

Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***III (omröstning)

Omstrukturering av sockerindustrin * (omröstning)

Den gemensamma organisationen av marknaden för socker * (omröstning)

En färdplan för förnybar energi i Europa (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Genomförande av rådets beslut om moratorium för dödsstraff (debatt)

Förhandlingar om ett interregionalt associeringsavtal med Mercosur och ett nytt strategiskt bilateralt partnerskap med Brasilien (debatt)

Grönbok om stadstrafik (debatt)

Frågestund (frågor till kommissionen)

Europeiska tekniska institutet ***I (debatt)

Mot en gemensam europeisk utrikespolitik för energi (debatt)

Arealuttag för år 2008 (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

35

BILAGA I

37

BILAGA II

44

ANTAGNA TEXTER

62

P6_TA(2007)0387
Avtal EG/Panama om vissa luftfartsaspekter *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Panama om vissa luftfartsaspekter (KOM(2007)0151 - C6-0198/2007 - 2007/0057(CNS))

62

P6_TA(2007)0388
Avtal EG/Kirgizistan om vissa luftfartsaspekter *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kirgizistan om vissa luftfartsaspekter (KOM(2007)0189 - C6-0173/2007 - 2007/0065(CNS))

62

P6_TA(2007)0389
Avtal EG/Jordanien om vissa luftfartsaspekter *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om vissa luftfartsaspekter (KOM(2007)0219 - C6-0201/2007 - 2007/0074(CNS))

63

P6_TA(2007)0390
Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Israel *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel (KOM(2007)0276 - C6-0237/2007 - 2007/0096(CNS))

63

P6_TA(2007)0391
Bulgariens och Rumäniens deltagande i avtalet om samarbete och tullunion mellan EEG och San Marino *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino rörande Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0309 - C6-0250/2007 - 2007/0105(CNS))

64

P6_TA(2007)0392
Nationellt stöd som beviljas av Finland för utsäde och spannmål för utsäde *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1947/2005 avseende Finlands stöd till utsäde och spannmål för utsäde (KOM(2007)0323 - C6-0245/2007 - 2007/0109(CNS))

64

P6_TA(2007)0393
Punktskattesats för rom *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt punktskattesats för ”traditionell” rom som framställs i landets utomeuropeiska departement och om ändring av rådets beslut 2002/166/EG av den 18 februari 2002 (KOM(2007)0318 - C6-0249/2007 - 2007/0131(CNS))

65

P6_TA(2007)0394
Trafiksäkerhet: passagerarhandtag på tvåh juliga motorfordon (kodifiering) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om passagerarhandtag på tvåh juliga motorfordon (kodifierad version) (KOM(2006)0265 - C6-0419/2006 - 2003/0058(COD))

65

P6_TA(2007)0395
Trafiksäkerhet: Stöd för tvåh juliga motorfordon (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om stöd för tvåh juliga motorfordon (kodifierad version) (KOM(2006)0262 - C6-0418/2006 - 2003/0059(COD))

66

P6_TA(2007)0396
Bakre registreringsskylt på två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version) (KOM(2006)0478 - C6-0291/2006 - 2006/0161(COD))

66

P6_TA(2007)0397
Tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar (kodifierad version) (KOM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241(COD))

67

P6_TA(2007)0398
Backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (KOM(2007)0236 - C6-0126/2007 - 2007/0081(COD))

67

P6_TA(2007)0399
Skyddsbågar för jordbruks- och skogbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skyddsbågar för jordbruks- och skogbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (KOM(2007)0310 - C6-0163/2007 - 2007/0107(COD))

68

P6_TA(2007)0400
Statistik om utbildning och livslångt lärande ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande (KOM(2005)0625 - C6-0422/2005 - 2005/0248(COD))

68

P6_TC1-COD(2005)0248
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 september 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande

69

P6_TA(2007)0401
Utvecklingen av gemenskapens järnvägar ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur (PE-CONS 3635/2007 - C6-0212/2007 - 2004/0047(COD))

69

P6_TA(2007)0402
Behörighetsprövning av lokförare ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om behörighetsprövning av lokförare som är nödvändig för framförandet av lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (PE-CONS 3636/2007 - C6-0213/2007 - 2004/0048(COD))

70

P6_TA(2007)0403
Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om tågresenärers rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (PE-CONS 3637/2007 - C6-0214/2007 - 2004/0049(COD))

70

P6_TA(2007)0404
Omstrukturering av sockerindustrin *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen (KOM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS))

71

P6_TA(2007)0405
Den gemensamma organisationen av marknaden för socker *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 september 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (KOM(2007)0227 - C6-0177/2007 - 2007/0086(CNS))

79

P6_TA(2007)0406
En färdplan för förnybar energi i Europa
Europaparlamentets resolution av den 25 september 2007 om en färdplan för förnybar energi i Europa (2007/2090(INI))

82

P6_TA(2007)0407
Primater i vetenskapliga experiment
Europaparlamentets skriftliga förklaring om användningen av primater i vetenskapliga experiment

90

P6_TA(2007)0408
Det europeiska larmnumret 112
Europaparlamentets skriftliga förklaring om det europeiska larmnumret 112

92

 

Onsdag 26 september 2007

2008/C 219E/03

PROTOKOLL

94

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Invandring - Strategisk plan för laglig invandring - Kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare (debatt)

Välkomsthälsning

Behovet av att vidta åtgärder för att skydda ett hotat historiskt monument - den romersk-katolska St. Josef-katedralen i Bukarest (Sfântul Iosif)) (skriftlig förklaring)

Valprövning av nya ledamöter i Europaparlamentet

Omröstning

Europeiska tekniska institutet ***I (omröstning)

Rösträtt och valbarhet vid val till Europparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i annan medlemsstat * (omröstning)

Arealuttag för år 2008 * (omröstning)

Farliga leksaker tillverkade i Kina (omröstning)

Mot en gemensam europeisk utrikespolitik för energi (omröstning)

Strategisk plan för laglig invandring (omröstning)

Kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Europarådets medlemsstaters medverkan vid hemlig internering och illegal transport av fångar (betänkande av Fava och rapport av Marty) (debatt)

ESFP-insatser i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken (debatt)

Situationen i Burma (debatt)

Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentets sammansättning

Skyldigheter för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster (debatt)

Digitala bibliotek (debatt)

Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa (debatt)

En europeisk strategi för barnets rättigheter, mot dyskriminering av barn och utslagning av dysfunktionella personer (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

104

BILAGA I

106

BILAGA II

116

ANTAGNA TEXTER

174

P6_TA(2007)0409
Europeiska tekniska institutet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 september 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska tekniska institutet (KOM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD))

174

P6_TC1-COD(2006)0197
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 september 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik

175

P6_TA(2007)0410
Rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i annan medlemsstat *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 september 2007 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 med avseende på vissa närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (KOM(2006)0791 - C6-0066/2007 - 2006/0277(CNS))

193

P6_TA(2007)0411
Arealuttag för 2008 *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 september 2007 om förslaget till rådets förordning om undantag från förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare när det gäller arealuttag för år 2008 (KOM(2007)0523 - C6-0302/2007 - 2007/0194(CNS))

201

P6_TA(2007)0412
Farliga leksaker tillverkade i Kina
Europaparlamentets resolution av den 26 september 2007 om produktsäkerhet, särskilt avseende leksaker

202

P6_TA(2007)0413
Mot en gemensam europeisk utrikespolitik för energi
Europaparlamentets resolution av den 26 september 2007 om ”Mot en gemensam europeisk utrikespolitik för energi” (2007/2000(INI))

206

P6_TA(2007)0414
Strategisk plan för laglig invandring
Europaparlamentets resolution av den 26 september 2007 om den strategiska planen för laglig invandring (2006/2251(INI))

215

P6_TA(2007)0415
Kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare
Europaparlamentets resolution av den 26 september 2007 om politiska prioriteringar i kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare (2006/2250(INI))

223

 

Torsdag 27 september 2007

2008/C 219E/04

PROTOKOLL

234

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Tillämpning av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung (debatt)

Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007 (debatt)

Välkomsthälsning

Behovet av en övergripande strategi för att bekämpa cancer (skriftlig förklaring)

Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Föredragningslista

Omröstning

Digitala bibliotek (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Genomförande av rådets beslut om moratorium för dödsstraff (omröstning)

ESFP-insatser i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken (omröstning)

Situationen i Burma (omröstning)

Skyldigheter för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster (omröstning)

Tillämpning av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung (omröstning)

Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007 (omröstning)

Utskottens och delegationernas sammansättning

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Beslut om vissa dokument

Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

248

BILAGA I

250

BILAGA II

258

ANTAGNA TEXTER

296

P6_TA(2007)0416
Digitala bibliotek
Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om ”i2010: mot ett europeiskt digitalt bibliotek” (2006/2040(INI))

296

P6_TA(2007)0417
Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa
Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa (2007/2113(INI))

300

P6_TA(2007)0418
Ett moratorium mot dödsstraff
Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om genomförandet av rådets beslut om ett moratorium mot dödsstraff

306

P6_TA(2007)0419
Tchad och Centralafrikanska republiken
Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om ESFP-operation i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken

308

P6_TA(2007)0420
Situationen i Burma
Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om situationen i Burma

311

P6_TA(2007)0421
Skyldigheter för tillhandahållare av gränsöverskridande tjänster
Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om skyldigheter för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster (2006/2049(INI))

312

P6_TA(2007)0422
Tillämpning av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung
Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om tillämpning av direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (2007/2094(INI))

317

P6_TA(2007)0423
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007
Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2007 (2007/2065(INI))

324

RÄTTELSE
Rättelse till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter

331


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Upplysningar angående omröstningar

Om inget annat anges har föredraganden till talmannen skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.

Förkortningar för utskottens namn

AFET

Utskottet för utrikesfrågor

DEVE

Utskottet för utveckling

INTA

Utskottet för internationell handel

BUDG

Budgetutskottet

CONT

Budgetkontrollutskottet

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

IMCO

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

TRAN

Utskottet för transport och turism

REGI

Utskottet för regional utveckling

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

PECH

Fiskeriutskottet

CULT

Utskottet för kultur och utbildning

JURI

Utskottet för rättsliga frågor

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

PETI

Utskottet för framställningar

Förkortningar för de politiska grupperna

PPE-DE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater

PSE

Europeiska socialdemokratiska partiets grupp

ALDE

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

UEN

Gruppen Unionen för nationernas Europa

Verts/ALE

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

GUE/NGL

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

IND/DEM

Gruppen Självständighet/Demokrati

ITS

Gruppen Identitet, tradition och suveränitet

NI

Grupplösa

SV

 

Top