Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:200:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 200, 06 augusti 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 200

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
6 augusti 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2008/C 200/01

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 200/02

Eurons växelkurs

6

2008/C 200/03

Meddelande från kommissionen – Utnämning av ledamöter i det förlikningsorgan som inrättas genom kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 inom ramen för avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

7


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 200/04

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5247 – Daiichi Sankyo/Ranbaxy Laboratories) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

8

2008/C 200/05

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5275 – Delek Nederland/Salland Olie Holding) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

9


 

Rättelser

2008/C 200/06

Rättelse till uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 177, 12.7.2008)

10


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top