EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:180:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 180, 17 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 180

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
17 juli 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska centralbanken

2008/C 180/01

Europeiska centralbankens yttrande av den 3 juli 2008 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 när det gäller införandet av euron i Slovakien och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad beträffar omräkningskursen till euron för Slovakien (CON/2008/28)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 180/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

2

2008/C 180/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

6


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 180/04

Eurons växelkurs

7

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 180/05

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

8

2008/C 180/06

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till utbildning (1)

9

2008/C 180/07

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (1)

13

2008/C 180/08

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

16

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2008/C 180/09

Tillkännagivande från Norge i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten – Tillkännagivande om inbjudan till ansökan om koncession för utvinning av råolja på den norska kontinentalsockeln – Tilldelning i förhandsdefinierade områden 2008

17

2008/C 180/10

Meddelande om ansökan i enlighet med artikel 30 i direktiv 2004/17/EG – Ansökan från en EES-stat/Eftastat

18

2008/C 180/11

Tillkännagivande från Norge i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten – Tillkännagivande om injudan att ansöka om licenser för utvinning av råolja på norska kontinentalsockeln – tjugonde licenstilldelningsomgången

19


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Eftadomstolen

2008/C 180/12

Ändringar av Eftadomstolens rättegångsregler antagna av Eftadomstolen den 20 september 2007 och godkända av Eftastaternas regeringar

20

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 180/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5240 – GE/GMT/Bigpoint) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

23

2008/C 180/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5154 – CASC JV) (1)

24

2008/C 180/15

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5193 – Schlumberger/First Reserve/Saxon) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

25

2008/C 180/16

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5202 – Triton/Altor/Papyrus Group) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

26


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top