Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:178:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 178, 15 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 178

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
15 juli 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 178/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

1

2008/C 178/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5030 – Swiss Life/AWD) (1)

4

2008/C 178/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5054 – Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) (1)

4

2008/C 178/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5108 – Sofinco/Agos) (1)

5

2008/C 178/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso) (1)

5

2008/C 178/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5145 – Staples/Corporate Express) (1)

6

2008/C 178/07

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5208 – Bilfinger Berger/M+W Zander FM) (1)

6

2008/C 178/08

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5099 – Arrow Electronics/Logix) (1)

7

2008/C 178/09

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4727 – Segulah/Capman/JV) (1)

7

2008/C 178/10

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5002 – Wacker Chemie/WPS/APP) (1)

8

2008/C 178/11

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5085 – Platinum Equity/Delphi Steering) (1)

8

2008/C 178/12

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5015 – Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) (1)

9


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 178/13

Eurons växelkurs

10

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 178/14

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

11

2008/C 178/15

Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag (1)

15

2008/C 178/16

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 92/75/EEG om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser (1)

17


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Rådet

2008/C 178/17

Utlysning av tjänst – Europeiska unionens råd – Allmänt uttagningsprov – Ref. CONS/AD/430 – Handläggare

19

2008/C 178/18

Utlysning av tjänst – Europeiska unionens råd – Allmänt uttagningsprov – Ref. CONS/AD/431 – Handläggare

20

2008/C 178/19

Utlysning av tjänst – Europeiska unionens råd – Allmänt uttagningsprov – Ref. CONS/AD/432 – Handläggare

21

 

Kommissionen

2008/C 178/20

LIFE+ ansökningsomgång 2008

22

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 178/21

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5199 – De Weide Blik/Atlanta) (1)

25

2008/C 178/22

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5256 – Burani/3i/APB) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

26

2008/C 178/23

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5217 – Gefa/Pema) (1)

27

2008/C 178/24

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5213 – Total/Sonatrach/JVs) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

28

 

ANDRA AKTER

 

Kommissionen

2008/C 178/25

Meddelande om en ansökan enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG – Ansökan från en medlemsstat

29


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top