EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:115:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 115, 09 maj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 115

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
9 maj 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

2008/C 115/01

Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

1

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen

13

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

47

Protokoll

201

Bilagor

329

Förklaringar som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antagit Lissabonfördraget

335

Jämförelsetabeller

361


TILL LÄSAREN

Denna utgåva innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införs genom det den 13 december 2007 i Lissabon undertecknade Lissabonfördraget. Utgåvan innehåller även de förklaringar som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antog Lissabonfördraget.

Lissabonfördraget är ännu föremål för ratificering av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser. Enligt artikel 6 i fördraget kommer detta att träda i kraft den 1 januari 2009, förutsatt att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats före den dagen eller, om så inte är fallet, den första dagen i den månad som följer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats.

Denna utgåva är provisorisk. Under tiden fram till Lissabonfördragets ikraftträdande kan ett antal rättelser av en eller flera språkversioner komma att göras, i syfte att rätta de eventuella fel i Lissabonfördraget eller nuvarande fördrag som kan komma att upptäckas.

Denna text har tillkommit för dokumentationsändamål och Europeiska unionens institutioner ansvarar inte för den.

SV

 

Top