Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:057:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 57, 01 mars 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 57

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
1 mars 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 057/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

1

2008/C 057/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

3

2008/C 057/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4987 – IBM/Cognos) (1)

4


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 057/04

Eurons växelkurs

5

2008/C 057/05

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 26 oktober 2007 om ett utkast till beslut i ärende COMP/38.432 – Professionella videoband

6

2008/C 057/06

Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/38.432 – Professionella videoband (Enligt artiklarna 15 och 16 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

7

2008/C 057/07

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 16 november 2007 om ett utkast till beslut i ärende COMP/38.432 – Professionella videoband

9

2008/C 057/08

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 20 november 2007 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/38.432 – Professionella videoband) (Beslutet delgivet genom dokument nummer K(2007)5469 slutligt)  (1)

10

2008/C 057/09

Meddelande från Kommissionen om den uppskattade tillgången på ekonomiska resurser för tilldelning av omstruktureringsstöd för regleringsåret 2008/2009, inom ramen för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen

13

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 057/10

Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag (1)

14

2008/C 057/11

Förteckning med kommentarer över reglerade marknader samt nationella bestämmelser för genomförande av kraven i investeringstjänstedirektivet (rådets direktiv 93/22/EEG)

21


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Cedefop

2008/C 057/12

Öppen förslagsinfordran – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08 – ReferNet – Europeiska referens- och expertisnätverket för yrkesutbildning

28

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 057/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4874 – Itema/BarcoVision) (1)

30

 

ANDRA AKTER

 

Kommissionen

2008/C 057/14

Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 247, 13.10.2006, s. 1, EUT C 153, 6.7.2007, s. 5, EUT C 192, 18.8.2007, s. 11, EUT C 271, 14.11.2007, s. 14)

31

2008/C 057/15

Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 247, 13.10.2006, s. 19, EUT C 153, 6.7.2007, s. 22, EUT C 182, 4.8.2007, s. 18)

38

2008/C 057/16

Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

39


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top