Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:044:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 44, 16 februari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 44

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
16 februari 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande rättsakter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

439:e plenarsession den 24 och 25 oktober 2007

2008/C 044/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om: ”Grönbok – Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter”KOM(2007) 161 slutlig

1

2008/C 044/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel”KOM(2007) 241 slutlig – 2007/0089 (CNS)

11

2008/C 044/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem”KOM(2007) 243 slutlig – 2007/0088 (CNS)

15

2008/C 044/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget Clean Sky”KOM(2007) 315 slutlig – 2007/0118 (CNS)

19

2008/C 044/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om bildandet av ’det gemensamma företaget Eniac’”KOM(2007) 356 slutlig – 2007/0122 (CNS)

22

2008/C 044/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid vissa aspekter av tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte”KOM(2007) 303 slutlig – 2007/0113 COD

27

2008/C 044/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om icke-automatiska vågar” (kodifierad version) KOM(2007) 446 slutlig – 2007/0164 (COD)

33

2008/C 044/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon” (kodifierad version) KOM(2007) 451 slutlig – 2007/0162 (COD)

33

2008/C 044/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om dämpning av radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) som orsakas av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer” (kodifierad version) KOM(2007) 462 slutlig – 2007/0166 (COD)

34

2008/C 044/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Lägesrapport om biodrivmedel – Rapport om framstegen när det gäller användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Europeiska unionens medlemsstater”KOM(2006) 845 slutlig

34

2008/C 044/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Resultat av översynen av gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon”KOM(2007) 19 slutlig

44

2008/C 044/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG i fråga om tillämpningen av vissa bestämmelser i Estland”KOM(2007) 411 slutlig – 2007/0141 (COD)

49

2008/C 044/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om urval och tillståndsgivning avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster”KOM(2007) 480 slutlig – 2007/0174 (COD)

50

2008/C 044/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 95/50/EG när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter”KOM(2007) 509 slutlig – 2007/0184 (COD)

52

2008/C 044/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG när det gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och om införande av ett system för hur utsläpp av växthusgaser ska övervakas och minskas i samband med användning av vägtransportbränslen och om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG när det gäller specifikationen för bränsle som används av fartyg på inre vattenvägar och om upphävande av direktiv 93/12/EEG”KOM(2007) 18 slutlig – 2007/0019 (COD)

53

2008/C 044/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utformning av kompensationsersättning till missgynnade områden från och med 2010”

56

2008/C 044/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den gemensamma jordbrukspolitikens hälsotillstånd och dess framtid efter 2013”

60

2008/C 044/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Klimatförändringarna och Lissabonstrategin”

69

2008/C 044/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Skuldsättning och social utslagning i överflödssamhället”

74

2008/C 044/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Entreprenörsanda och Lissabonagendan”

84

2008/C 044/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s invandringspolitik och utvecklingssamarbete med ursprungsländerna”

91

2008/C 044/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet”KOM(2007) 46 slutlig – 2007/0020 (COD)

103

2008/C 044/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen”KOM(2007) 159 slutlig – 2007/0054 (COD)

106

2008/C 044/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Övergrepp mot äldre”

109

2008/C 044/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG när det gäller anpassning av särskilda skatteregler för dieselbrännolja som yrkesmässigt används som motorbränsle och samordning av beskattningen av blyfri bensin och dieselbrännolja som används som motorbränsle”KOM(2007) 52 slutlig – 2007/0023 (CNS)

115

2008/C 044/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG med hänsyn till tillfälliga bestämmelser om mervärdesskattesatser”KOM(2007) 381 slutlig – {SEK(2007) 910}

120

2008/C 044/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kroatien på väg mot anslutning”

121


SV

 

Top