EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:043:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 43, 16 februari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 43

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
16 februari 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 043/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 043/02

Eurons växelkurs

3

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 043/03

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

4


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 043/04

Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa för- och efterspända vajrar och linor av olegerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

9

2008/C 043/05

Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa stearin-, paraffin- och vaxljus samt liknande produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina

14

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 043/06

Statligt stöd – Tjeckien – Statligt stöd C 3/08 (f.d. NN 102/05) – Ersättning för allmän trafikplikt till bussföretag i Sydmähren – Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget (1)

19

2008/C 043/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5049 – Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT) (1)

27

2008/C 043/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5034 – Montagu/GIP/Biffa) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

28

2008/C 043/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

29

2008/C 043/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4921 – CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

30

 

ANDRA AKTER

 

Kommissionen

2008/C 043/11

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

31


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top