Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:314:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 314, 22 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 314

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
22 december 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Rådet

2007/C 314/01

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 25 maj 2007 – ”Att skapa lika möjligheter för alla ungdomar – fullständigt deltagande i samhällslivet”

1

 

REKOMMENDATIONER

 

Rådet

2007/C 314/02

Rådets rekommendation av den 6 december 2007 om en handbok för polis- och säkerhetsmyndigheter avseende samarbete vid större evenemang med internationell anknytning

4


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 314/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4848 – Basell/Lyondell) (1)

22

2007/C 314/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4860 – HRE/DEPFA) (1)

22

2007/C 314/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4969 – DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Möbel) (1)

23

2007/C 314/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4806 – DSB/First/Öresundståg) (1)

23


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Rådet

2007/C 314/07

Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 25 maj 2007 om framtidsperspektiven för det europeiska samarbetet på det ungdomspolitiska området

24

 

Kommissionen

2007/C 314/08

Eurons växelkurs

27

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2007/C 314/09

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 93/42/EEG (1)

28

2007/C 314/10

Frankrikes ändringar av den allmänna trafikplikten för regelbunden lufttrafik mellan Ajaccio, Bastia, Calvi respektive Figari å ena sidan och Marseille, Nice respektive Paris (Orly) å den andra (1)

36


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2007/C 314/11

GR-Elliniko: Bedrivande av regelbunden lufttrafik – Greklands anbudsinfordran enligt artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 angående bedrivande av regelbunden lufttrafik på tre flyglinjer för vilka allmän trafikplikt införts

37

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 314/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4959 – Goldman Sachs/MatlinPatterson/Bankenservice Kassel) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

40

2007/C 314/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4986 – EQT V/Securitas Direct) (1)

41

 

ANDRA AKTER

 

Rådet

2007/C 314/14

Meddelande till personer, grupper och enheter på den förteckning som anges i artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (se bilagan till rådets beslut 2007/871/GUSP av den 20 december 2007)

42

 

Kommissionen

2007/C 314/15

Offentliggörande av en begäran om upphävande i enlighet med artikel 12.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

44

2007/C 314/16

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

46


 

Rättelser

2007/C 314/17

Rättelse till intresseanmälan för uppdrag som ledamot i vetenskapliga kommittén vid Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (EUT C 307, 18.12.2007)

52


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top