EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:309:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 309, 19 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 309

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
19 december 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Revisionsrätten

2007/C 309/01

Rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2006 samt byråns svar

1

2007/C 309/02

Rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (tidigare Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet) för budgetåret 2006 samt byråns svar

6

2007/C 309/03

Rapport om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2006 samt genomförandeorganets svar

13

2007/C 309/04

Rapport om årsredovisningen för Exekutiva byrån för intelligent energi för budgetåret 2006 samt byråns svar

18

2007/C 309/05

Rapport om Europeiska miljöbyråns årsredovisning för budgetåret 2006 samt byråns svar

24

2007/C 309/06

Rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna för budgetåret 2006 samt byråns svar

29

2007/C 309/07

Rapport om årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2006 samt myndighetens svar

34

2007/C 309/08

Rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2006 samt byråns svar

40

2007/C 309/09

Rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2006 samt byråns svar

47

2007/C 309/10

Rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2006 samt byråns svar

55

2007/C 309/11

Rapport om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2006 samt byråns svar

62

2007/C 309/12

Rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2006 samt byråns svar

67

2007/C 309/13

Rapport om årsredovisningen för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2006 samt myndighetens svar

72

2007/C 309/14

Rapport om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2006 samt myndighetens svar

80

2007/C 309/15

Rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2006 samt centrumets svar

86

2007/C 309/16

Rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2006 samt centrumets svar

94

2007/C 309/17

Rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2006 samt centrumets svar

99

2007/C 309/18

Rapport om årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2006 samt akademins svar

105

2007/C 309/19

Rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2006 samt Eurojusts svar

111

2007/C 309/20

Rapport om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2006 samt fondens svar

116

2007/C 309/21

Rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2006 samt stiftelsens svar

122

2007/C 309/22

Rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2006 samt centrumets svar

128

2007/C 309/23

Rapport om årsredovisningen för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2006 samt myndighetens svar

135

2007/C 309/24

Rapport om årsredovisningen för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) för budgetåret 2006 samt kontorets svar

141


 

Rättelser

2007/C 309/25

Rättelse till revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförande för budgetåret 2006, samt institutionernas svar (EUT C 273, 15.11.2007)

147


SV

 

Top