EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:291:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 291, 05 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 291

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
5 december 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska centralbanken

2007/C 291/01

Europeiska centralbankens yttrande av den 14 november 2007 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik (CON/2007/35)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 291/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

5


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 291/03

Eurons växelkurs

9

2007/C 291/04

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor – Avgivet vid dess 429:e möte den 9 juli 2007 om ett utkast till beslut i ärende COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler

10

2007/C 291/05

Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler (Enligt artiklarna 15 och 16 i kommissionens beslut (2001/462/EG, EKSG) av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

11


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2007/C 291/06

Inbjudan att lämna förslag – EACEA/34/07 – För genomförandet av det externa samarbetet inom Erasmus Mundus under läsåret 2008/2009 – Gemenskapens handlingsprogram för främjande av samarbete mellan högre utbildningsanstalter och utbyte av studerande, forskare och akademisk personal från EU:s medlemsstater och tredjeländer

12

 

ANDRA AKTER

 

Kommissionen

2007/C 291/07

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

14


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top