EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:271:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 271, 14 november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 271

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
14 november 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 271/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4880 – Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) (1)

1

2007/C 271/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4807 – PSA/IPH/JV) (1)

1

2007/C 271/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Rådet

2007/C 271/04

Rådets beslut av den 8 november 2007 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

4

 

Kommissionen

2007/C 271/05

Eurons växelkurs

8

2007/C 271/06

Meddelande från kommissionen beträffande den första tillämpningsdagen för protokoll om ursprungsregler som medger diagonal ursprungskumulation mellan Europeiska gemenskapen, Algeriet, Egypten, Färöarna, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Norge, Schweiz (inklusive Liechtenstein), Syrien, Tunisien, Turkiet och Västbanken och Gaza

9

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2007/C 271/07

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG om linbaneanläggningar för persontransport (1)

11

2007/C 271/08

Uppdatering av förteckningen över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) [EUT C 247, 13.10.2006, s. 1, EUT C 153, 6.7.2007, s. 5, EUT C 182, 4.8.2007, s. 18]

14

2007/C 271/09

Uppdatering av förteckningen över gränsövergångsställen i enlighet med artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) [EUT C 247, 13.10.2006, s. 25, EUT C 153, 6.7.2007, s. 9]

15


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 271/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4948 – 3i Group/Global Garden Products) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

16


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top