Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:256:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 256, 27 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 256

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
27 oktober 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
436:e plenarsession den 30-31 maj 2007

2007/C 256/01

Resolution från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Bidrag till Europeiska rådets möte den 21-22 juni 2007 – Färdplanen för den konstitutionella processen”

1


 

III   Förberedande rättsakter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

437:e plenarsession den 11-12 juli 2007

2007/C 256/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter”KOM(2005) 276 slutlig – 2005/0127 (COD)

3

2007/C 256/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Företagens potential, särskilt när det gäller små och medelstora företag” (Lissabonstrategin)

8

2007/C 256/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Investeringar i kunskap och innovation (Lissabonstrategin)”

17

2007/C 256/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om översynen av konsumentregelverket”KOM(2006) 744 slutlig

27

2007/C 256/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul” (Kodifierad version) KOM(2007) 236 slutlig – 2007/0081 (COD)

31

2007/C 256/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Fastställande av en energipolitik för Europa (Lissabonstrategin)”

31

2007/C 256/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos gemenskapens järnvägssystem (kodifierad version)”

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå”

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar”KOM(2006) 783 slutlig – 2006/0273 (COD) – KOM(2006) 785 slutlig – 2006/0274 (COD) – KOM(2006) 784 slutlig – 2006/0272 (COD)

39

2007/C 256/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar”KOM(2006) 852 – 2006/0278 (COD)

44

2007/C 256/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om satellitnavigationstillämpningar”KOM(2006) 769 slutlig

47

2007/C 256/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Vägledande program om kärnenergi – Framlagt enligt artikel 40 i Euratomfördraget för yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén”KOM(2006) 844 slutlig

51

2007/C 256/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Linjekonferenser – Förenta nationernas konvention”KOM(2006) 869 slutlig – 2006/0308 (COD)

62

2007/C 256/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Radiofrekvensidentifiering (RFID-teknik)”

66

2007/C 256/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ”Galileo vid skiljevägen: Genomförandet av de europeiska programmen för globala system för satellitnavigering (GNSS)”KOM(2007) 261 slutlig

73

2007/C 256/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Tvåårsrapporten om EU:s strategi för hållbar utveckling”

76

2007/C 256/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik om växtskyddsmedel”KOM(2006) 778 slutlig – 2006/0258 (COD)

86

2007/C 256/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Innovation: betydelse för industriell omvandling och EIB:s roll”

88

2007/C 256/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Sysselsättning för prioriterade kategorier – Lissabonstrategin”

93

2007/C 256/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Arbetsmarknadsparternas roll när det gäller att förena arbets-, familje- och privatliv”

102

2007/C 256/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Flexicurity (den interna flexibilitetsdimensionen – kollektiva förhandlingar och den sociala dialogens roll som instrument för reglering och reform av arbetsmarknaden)”

108

2007/C 256/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Anställbarhet och företagaranda – Ett genusperspektiv på den roll som spelas av det civila samhället och lokala och regionala organ”

114

2007/C 256/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hälsa och migration”

123

2007/C 256/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Euroregioner”

131

2007/C 256/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förbindelserna mellan EU och Centralamerika”

138

2007/C 256/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Främjande av kvinnors företagande i Euromed-regionen”

144


SV

 

Top