EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:255:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 255, 27 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 255

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
27 oktober 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2007/C 255/01

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av arbetsprogrammet för ett bättre genomförande av dataskyddsdirektivet

1

2007/C 255/02

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol), (KOM(2006) 817 slutlig)

13


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 255/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

22

2007/C 255/04

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

24

2007/C 255/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4889 – Barclays Industrial Investments/Gemeaz/Scapa) (1)

31

2007/C 255/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4885 – Ineos/Nova/JV) (1)

31

2007/C 255/07

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4836 – CVC/Univar) (1)

32

2007/C 255/08

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4822 – Advent International/Takko Holding) (1)

32


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 255/09

Eurons växelkurs

33

2007/C 255/10

Yttrande från Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess fyrahundrafemtionde möte den 11 september 2006 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/C.38.121 – Rörkopplingar

34

2007/C 255/11

Yttrande från Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess fyrahundrasextonde möte den 18 september 2006 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/F/C.38.121 – Rörkopplingar

34

2007/C 255/12

Yttrande av Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid mötet den 11 september 2006 med företrädarna för EFTA-länderna om ett preliminärt förslag till beslut i ärende COMP/C.38.121 – Rörkopplingar

35

2007/C 255/13

Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/38.121 – Rörkopplingar (Enligt artiklarna 15 och 16 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområde för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

36


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2007/C 255/14

F-Castres: Bedrivande av regelbunden lufttrafik – Bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Castres (Mazamet) och Paris (Orly) – Frankrikes anbudsinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 angående delegering av allmän trafikplikt

38

2007/C 255/15

F-Castres: Bedrivande av regelbunden lufttrafik – Bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Castres (Mazamet) och Lyon (Saint-Exupéry) samt mellan Rodez (Marcillac) och Lyon (Saint-Exupéry) – Frankrikes anbudsinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 angående delegering av allmän trafikplikt

42

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 255/16

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4911 – Goldman Sachs/LOMO) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

45

2007/C 255/17

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4944 – SAP/Business Objects) (1)

46

2007/C 255/18

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4899 – SCB/Süd-Chemie) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

47

2007/C 255/19

Förslag till kommissionens förordning (EG) nr …/… av den […] om ändring av förordning (EG) nr 773/2004 med avseende på förlikningsförfaranden i kartellärenden (1)

48

2007/C 255/20

Utkast till Kommissionens tillkännagivande […] om förlikningsförfaranden i samband med beslut enligt artikel 7 och artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i kartellärenden (1)

51

 

ANDRA AKTER

 

Kommissionen

2007/C 255/21

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

58


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top