Help Print this page 

Document C:2007:223:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, C 223, 22 september 2007

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 223

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
22 september 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2007/C 223/01

Uppförandekod

1

2007/C 223/02

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 211, 8.9.2007

3


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2007/C 223/03

Mål C-298/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 22 juni 2007 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband m.fl. mot deutsche internet versicherung AG

4

2007/C 223/04

Mål C-301/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshof (Österrike) den 26 juni 2007 – PAGO International GmbH mot Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

4

2007/C 223/05

Mål C-322/07 P: Överklagande ingett den 12 juli 2007 av Papierfabrik August Köhler AG av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen) meddelade den 26 april 2007 i de förenade målen T-109/02 (Bolloré mot kommissionen), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton mot kommissionen), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot kommissionen), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler mot kommissionen), T-126/02 (M-real Zanders mot kommissionen), T-128/02 (Papeteries Mougeot mot kommissionen), T-129/02 (Torraspapel mot kommissionen), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles mot kommissionen) och T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga mot kommissionen)

5

2007/C 223/06

Mål C-327/07 P: Överklagande ingett den 13 juli 2007 av Bolloré SA av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen) meddelade den 26 april 2007 i de förenade målen T-109/02 (Bolloré mot kommissionen), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton mot kommissionen), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot kommissionen), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler mot kommissionen), T-126/02 (M-real Zanders mot kommissionen), T-128/02 (Papeteries Mougeot mot kommissionen), T-129/02 (Torraspapel mot kommissionen), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles mot kommissionen) och T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga mot kommissionen)

6

2007/C 223/07

Mål C-334/07 P: Överklagande ingett den 18 juli 2007 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 3 maj 2007 i mål T-357/02, Freistaat Sachsen mot Europeiska gemenskapernas kommission

6

2007/C 223/08

Mål C-338/07 P: Överklagande ingett den 20 juli 2007 av Distribuidora Vizcaína de Papeles SL mot den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen) meddelade den 26 april 2007 i de förenade målen T-109/02 (Bolloré mot kommissionen), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton mot kommissionen), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot kommissionen), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler mot kommissionen), T-126/02 (M-real Zanders mot kommissionen), T-128/02 (Papeteries Mougeot mot kommissionen), T-129/02 (Torraspapel mot kommissionen), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles mot kommissionen) och T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga mot kommissionen)

7

2007/C 223/09

Mål C-347/07: Talan väckt den 25 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

8

2007/C 223/10

Mål C-368/07: Talan väckt den 2 augusti 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

8

2007/C 223/11

Mål C-370/07: Talan väckt den 3 augusti 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Europeiska unionens råd

9

2007/C 223/12

Mål C-382/07: Talan väckt den 8 augusti 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal

9

 

Förstainstansrätten

2007/C 223/13

Mål T-6/06: Förstainstansrättens beslut av den 9 juli 2007 – Wheyco mot kommissionen (Statligt stöd – Stimulansfaktor – Talan om ogiltigförklaring – Rättsakt som medför rättsverkningar – Berättigat intresse av att få saken prövad – Avvisning)

10

2007/C 223/14

Mål T-252/06 P: Förstainstansrättens beslut av den 12 juli 2007 – Beau mot kommissionen (Överklagande – Personalmål – Tjänstemän – Yyrkessjukdom – Uppenbart att överklagandet skall avvisas – Uppenbart att är ogrundat)

10

2007/C 223/15

Mål T-415/06 P: Förstainstansrättens beslut av den 9 juli 2007 – De Smedt mot kommissionen (Överklagande – Personalmål – Kontraktsanställda – Tidigare extra anställd – Begäran om ändring av den lönegrad och lön som fastställts vid anställningen – Uppenbart att överklagandet skall ogillas)

11

2007/C 223/16

Mål T-31/07 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 19 juli 2007 – Du Pont de Nemours (France) m.fl. mot kommissionen (Interimistiskt förfarande – Begäran om uppskov med verkställigheten – Direktiv 91/414/EEG – Upptagande till sakprövning – Fumus boni juris – Krav på skyndsamhet – Intresseavvägning)

11

2007/C 223/17

Mål T-263/07: Talan väckt den 17 juli 2007 – Estland mot kommissionen

12

2007/C 223/18

Mål T-267/07: Talan väckt den 9 juli 2007 – Italien mot kommissionen

12

2007/C 223/19

Mål T-268/07: Talan väckt den 19 juli 2007 – Agrícola del Sureste mot rådet och kommissionen

13

2007/C 223/20

Mål T-269/07: Talan väckt den 19 juli 2007 – Mediterráneo Algodón mot rådet och kommissionen

13

2007/C 223/21

Mål T-270/07: Talan väckt den 19 juli 2007 – Devisa mot rådet och kommissionen

14

2007/C 223/22

Mål T-271/07: Talan väckt den 19 juli 2007 – Eurosemillas mot rådet och kommissionen

14

2007/C 223/23

Mål T-272/07: Talan väckt den 19 juli 2007 – Surcotton mot rådet och kommissionen

14

2007/C 223/24

Mål T-274/07: Talan väckt den 19 juli 2007 – Zhejiang Harmonic Hardware Products mot rådet

15

2007/C 223/25

Mål T-285/07: Talan väckt den 18 juli 2007 – Italien mot parlamentet och kommissionen

15

2007/C 223/26

Mål T-287/07: Talan väckt den 25 juli 2007 – cApStAn mot kommissionen

16

2007/C 223/27

Mål T-293/07 P: Överklagande ingett den 3 augusti 2007 av Alessandro Lofaro av det beslut som personaldomstolen meddelade den 24 maj 2007 i de förenade målen F-27/06 och F-75/06, Lofaro mot kommissionen

16

2007/C 223/28

Mål T-272/04: Förstainstansrättens beslut av den 29 juni 2007 – Keppenne mot Kommissionen

17

2007/C 223/29

Mål T-411/04: Förstainstansrättens beslut av den 29 juni 2007 – Keppenne mot Kommissionen

17

2007/C 223/30

Mål T-326/05: Förstainstansrättens beslut av den 9 juli 2007 – Rath/OHMI mot AstraZeneca (VIXACOR)

17

2007/C 223/31

Mål T-114/06: Förstainstansrättens beslut av den 12 juli 2007 – Globe mot Kommissionen

17

 

Europeiska unionens personaldomstol

2007/C 223/32

Mål F-133/06: Talan väckt den 11 juli 2007 – Marcuccio mot kommissionen

18

2007/C 223/33

Mål F-18/07: Talan väckt den 10 juli 2007 – Marcuccio mot kommissionen

18

2007/C 223/34

Mål F-20/07: Talan väckt den 27 juni 2007 – Marcuccio mot kommissionen

19

2007/C 223/35

Mål F-21/07: Talan väckt den 4 juni 2007 – Marcuccio mot kommissionen

20

2007/C 223/36

Mål F-70/07: Talan väckt den 23 juli 2007 – Marcuccio mot kommissionen

20

2007/C 223/37

Mål F-74/07: Talan väckt den 3 juli 2007 – Meierhofer mot kommissionen

21

2007/C 223/38

Mål F-77/07: Talan väckt den 31 juli 2007 – Labate mot kommissionen

22


SV

 

Top