Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:192:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 192, 18 augusti 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 192

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
18 augusti 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 192/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4768 – CRH/Cementbouw) (1)

1

2007/C 192/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4773 – 3i/Eltel) (1)

1

2007/C 192/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4468 – Candover Partners/Hilding Anders) (1)

2

2007/C 192/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4705 – Blackstone/Klöckner Pentaplast) (1)

2

2007/C 192/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4733 – Apax Partners Worldwide LLP/Electro-Stocks Grup SL) (1)

3

2007/C 192/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4710 – Rasperia/Raiffeisen-Holding/Uniqa/Strabag) (1)

3


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 192/07

Eurons växelkurs

4

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2007/C 192/08

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

5

2007/C 192/09

Uppdatering av förteckningen över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) [EUT C 247, 13.10.2006, s. 1, EUT C 153, 6.7.2007, s. 5, EUT C 182, 4.8.2007, s. 18]

11

2007/C 192/10

Uppdatering av förteckningen över gränsövergångsställen i enlighet med artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) [EUT C 247, 13.10.2006, s. 25, EUT C 153, 6.7.2007, s. 9]

13

2007/C 192/11

Sammanfattande bedömning av EU:s etanolmarknad för år 2006 [Fastställd den 4 juli 2007 enligt artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003]

14


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 192/12

Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Republiken Korea och Malaysia

15

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 192/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4876 – GDFI/Energie Investimenti) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

20

2007/C 192/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4857 – 3i/Accord) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

21


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top