EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:175:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 175, 27 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 175

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
27 juli 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

436:e plenarsession den 30 och 31 maj 2007

2007/C 175/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/84/EEG om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker”KOM(2006) 486 slutlig

1

2007/C 175/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens statistiska program 2008-2012”KOM(2006) 687 slutlig – 2006/0229 (COD)

8

2007/C 175/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen”KOM(2007) 76 slutlig

11

2007/C 175/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen”KOM(2007) 95 slutlig – 2007/0038 (COD)

13

2007/C 175/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Inre marknaden för tjänster – arbetsmarknads- och konsumentskyddskrav”

14

2007/C 175/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kvalitetsstandarder som måste respekteras av arbetsmarknadsparterna och det civila samhällets övriga aktörer, när det gäller innehåll, förfaranden och studiemetoder vid sociala konsekvensanalyser”

21

2007/C 175/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1997/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal”KOM(2006) 514 slutlig

28

2007/C 175/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/855/EEG om fusioner av aktiebolag och rådets direktiv 82/891/EEG om delning av aktiebolag med avseende på kraven på ett oberoende sakkunnigutlåtande vid en fusion eller en delning”KOM(2007) 91 slutlig – 2007/0035 (COD)

33

2007/C 175/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien”(KOM(2007) 90 slutlig – 2007/0037 (COD)

37

2007/C 175/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om installationen av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul”KOM(2007) 192 slutlig – 2007/0066 (COD)

40

2007/C 175/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om export och import av farliga kemikalier”KOM(2006) 745 slutlig – 2006/0246 (COD)

40

2007/C 175/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden”KOM(2006) 388 slutlig – 2006/0136 COD

44

2007/C 175/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen”KOM(2006) 818 slutlig – 2006/0304 (COD)

47

2007/C 175/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rådets förordning om särskilda bestämmelser för sektorn för frukt och grönsaker och om ändring av vissa förordningar”KOM(2007) 17 slutlig – 2007/0012 (CNS)

53

2007/C 175/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, när det gäller de genomförandebefogenheter som överförts till kommissionen”KOM(2007) 93 slutlig – 2007/0036 (COD)

57

2007/C 175/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Globaliseringen – utmaningar och möjligheter för EU”

57

2007/C 175/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok – En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar”KOM(2006) 708 slutlig

65

2007/C 175/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande”KOM(2006) 479 slutlig – 2006/0163 (COD)

74

2007/C 175/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En EU-strategi för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att minska de alkoholrelaterade skadorna”KOM(2006) 625 slutlig

78

2007/C 175/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen” (omarbetning) KOM(2006) 396 slutlig – 2006/0130 (COD)

85

2007/C 175/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europeisk trafiksäkerhetspolitik och yrkesförare – säkra och bevakade parkeringsplatser”

88

2007/C 175/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Framtida lagstiftning om e-tillgänglighet”

91


SV

 

Top