EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:169:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 169, 21 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 169

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
21 juli 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer, inställningar och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Kommissionen

2007/C 169/01

Kommissionens yttrande av den 19 juli 2007 om den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall från kärnkraftverket Dampierre i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

1

 

Europeiska datatillsynsmannen

2007/C 169/02

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige, inför antagandet av rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet

2


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 169/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4646 – AXA/Banca Monte dei Paschi di Siena/JV) (1)

15

2007/C 169/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4728 – Red & Black/Valentino Fashion Group) (1)

15


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

2007/C 169/05

Beslut

16

 

Kommissionen

2007/C 169/06

Eurons växelkurs

17

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2007/C 169/07

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd till statligt regionalt investeringsstöd (1)

18

2007/C 169/08

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till utbildning (1)

26


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Rådet

2007/C 169/09

Öppen inbjudan – Europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning (Cost)

27

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 169/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4709 – Apax Partners/Telenor Satellite Services) (1)

29

2007/C 169/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4748 – T-Mobile/Orange Netherlands) (1)

30


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top