EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:134:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 134, 16 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 134

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
16 juni 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer, inställningar och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2007/C 134/01

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken – (KOM(2007) 122 slutlig)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 134/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4191 – Thales/DCN) (1)

4

2007/C 134/03

Meddelande från kommissionen om förlängd tillämpning av meddelandet om uppföljningen av kommissionens meddelande om vissa rättsliga aspekter på biofilm och annan audiovisuell produktion (Meddelandet om film) av den 26 september 2001 (1)

5


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Rådet

2007/C 134/04

Rådets beslut av den 7 juni 2007 om utnämning av 27 ledamöter i Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse

6

 

Kommissionen

2007/C 134/05

Eurons växelkurs

8


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 134/06

Statligt stöd – Nederländerna – Statligt stöd C 53/06 (ex N 262/05) – Citynet Amsterdam: Amsterdams kommuns investering i ett fiber fram till bostaden-nät – Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter (1)

9


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top