Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:093:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 93, 27 april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 93

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
27 april 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

432:a plenarsession den 17–18 januari 2007

2007/C 093/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett gemenskapsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden (Fiscalis 2013)”KOM(2006) 202 slutlig – 2006/0076 (COD)

1

2007/C 093/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Strukturpolitikens återverkningar på sammanhållningen i Europeiska unionen”

6

2007/C 093/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder”KOM(2006) 605 slutlig – 2006/0192 (CNS)

15

2007/C 093/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG avseende effektivare förfaranden för prövning vad gäller offentlig upphandling”KOM(2006) 195 slutlig/2 – 2006/0066 (COD)

16

2007/C 093/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/49/EEG och direktiven 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG och 2006/48/EG vad gäller förfaranderegler och utvärderingskriterier för stabilitetsbedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn”KOM(2006) 507 slutlig – 2006/0166 (COD)

22

2007/C 093/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Översyn av den inre marknaden”

25

2007/C 093/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om införande av ett kompensationssystem för extra kostnader som uppstår i samband med saluföringen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de franska departementen Guyana och Réunion under perioden 2007–2013”KOM(2006) 740 slutlig – 2006/0247 (CNS)

31

2007/C 093/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Lika möjligheter för personer med funktionshinder”

32

2007/C 093/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Anständigt arbete för alla – EU:s bidrag till agendan för anständigt arbete i världen”KOM(2006) 249 slutlig

38

2007/C 093/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/391/EEG, dess särdirektiv samt rådets direktiv 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG och 94/33/EG för att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet”KOM(2006) 390 slutlig – 2006/0127 (COD)

42

2007/C 093/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det europeiska samhället – en lägesbeskrivning”

45


SV

 

Top