EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:317:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 317, 23 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 317

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
23 december 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2006/C 317/1

Eurons växelkurs

1

2006/C 317/2

Meddelande från kommissionen om gällande räntesatser för återkrav av statsstöd samt referens- och diskonteringsräntor för 25 medlemsländer tillämpliga från och med den 1 januari 2007– Offentliggjorda i enlighet med artikel 10 av kommissionens förordning (EG) 794/2004 av den 21 april 2004 ( EUT L 140, 30.4.2004, s. 1 ) och kommissionens meddelande om metoden för fastställande av referens- och diskonteringsränta ( EGT C 273, 9.9.1997, s. 3 )

2

2006/C 317/3

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

3

2006/C 317/4

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4475 – Schneider Electric/ACP) ( 1 )

5

2006/C 317/5

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

6

2006/C 317/6

Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

12


 

II   Förberedande rättsakter

 

Kommissionen

2006/C 317/7

Förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

14


 

III   Upplysningar

 

Kommissionen

2006/C 317/8

Senaste offentliggörandet av andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning samt av förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen
EUT C 303 av den 13.12.2006

19

2006/C 317/9

Media 2007 – Utveckling, distribution, marknadsföring och yrkesutbildning – Inbjudan att lämna projektförslag EACEA 13/06 – i2i-initiativet för audiovisuella medier

20

2006/C 317/10

D-Schwerin: Bedrivande av regelbunden lufttrafik – Förbundsrepubliken Tysklands anbudsinfordran, i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Rostock-Laage och München ( 1 )

21


 

Rättelser

2006/C 317/11

Rättelse till statligt stöd N 622/05 – Slovakien ( EUT C 306, 15.12.2006 )

23


 

2006/C 317/12

Not till läsaren

s3


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top