Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:298:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 298, 08 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 298

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
8 december 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Rådet

2006/C 298/1

Rådets beslut av den 7 november 2006 om den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i internationella rådet för tropiskt timmer i fråga om förlängning av 1994 års internationella avtal om tropiskt timmer

1

2006/C 298/2

Rådets beslut av den 28 november 2006 om ersättande av en suppleant i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

2

2006/C 298/3

Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om effektiv och rättvis utbildning

3

2006/C 298/4

Rådets beslut av den 28 november 2006 om ersättande av en ordinarie ledamot och en suppleant i styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

7

2006/C 298/5

Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om de framtida prioriteringarna för ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning (Översyn av rådets slutsatser av den 15 november 2004)

8

 

Kommissionen

2006/C 298/6

Eurons växelkurs

12

2006/C 298/7

Meddelande om ansökan enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG

13

2006/C 298/8

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag ( 1 )

14

2006/C 298/9

Meddelande från kommissionen om gällande räntesatser för återkrav av statsstöd samt referens- och diskonteringsräntor för 25 medlemsländer tillämpliga från och med den 1 september 2006– Offentliggjorda i enlighet med artikel 10 av kommissionens förordning (EG) 794/2004 av den 21 april 2004 ( EUT L 140, 30.4.2004, s. 1 ) och kommissionens meddelande om metoden för fastställande av referens- och diskonteringsränta ( EGT C 273, 9.9.1997, s. 3 .)

15

2006/C 298/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4461 – Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

16

2006/C 298/11

Kommissionens tillkännagivande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden ( 1 )

17

2006/C 298/12

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4390 – PHL/IBFF) ( 1 )

23


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top