Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:185:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 185, 08 augusti 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 185

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
8 augusti 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

426:e plenarsession den 20–21 april 2006

2006/C 185/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén – Nanovetenskap och nanoteknik: En handlingsplan för Europa 2005-2009”

1

2006/C 185/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om – ”Förslag till rådets beslut om det särskilda program som genom direkta åtgärder skall genomföras av Gemensamma forskningscentret inom ramen för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)” – ”Förslag till rådets beslut om det särskilda programmet Samarbete om genomförandet av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)” – ”Förslag till rådets beslut om det särskilda programmet Idéer för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)” – ”Förslag till rådets beslut om det särskilda programmet Människor för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)” – ”Förslag till rådets beslut om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)” – ”Förslag till rådets beslut om det särskilda program som genom direkta åtgärder skall genomföras av Gemensamma forskningscentret för genomförande av sjunde ramprogrammet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet” – ”Förslag till rådets beslut om ett särskilt program för genomförande av sjunde ramprogrammet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet”KOM(2005) 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 slutlig

10

2006/C 185/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten”KOM(2005) 429 slutlig – 2005/0191 (COD)

17

2006/C 185/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Direktiv om en marin strategi)”KOM(2005) 505 slutlig – 2005/0211 COD

20

2006/C 185/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hanteringen av industriell omvandling i gränsöverskridande områden efter Europeiska unionens utvidgning”

24

2006/C 185/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd”KOM(2005) 375 slutlig – 2005/0156 (COD)

31

2006/C 185/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet”KOM(2005) 649 slutlig – 2005/0259 (CNS)

35

2006/C 185/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre möjligheter att överföra kompletterande pensionsrättigheter”KOM(2005) 507 slutlig – 2005/0214 (COD)

37

2006/C 185/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för interkulturell dialog (2008)”KOM(2005) 467 slutlig – 2005/0203 (COD)

42

2006/C 185/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Funktionshindrade personers situation i den utvidgade Europeiska unionen: den europeiska handlingsplanen 2006–2007”KOM(2005) 604 slutlig

46

2006/C 185/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen: En sammanhållningspolitik för att stödja tillväxt och sysselsättning: Gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden 2007–2013”KOM(2005) 299 slutlig – SEK(2005) 904

52

2006/C 185/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”De internationella avtalen om minskade utsläpp av växthusgaser och deras följder för den industriella omvandlingen i Europa”

62

2006/C 185/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rättslig ram för konsumentpolitiken”

71

2006/C 185/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen Genomförandet av gemenskapens Lissabonprogram: En politik till stöd för EU:s tillverkningsindustri – mot en mer integrerad industripolitik KOM(2005) 474 slutlig

80

2006/C 185/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Samarbete ger bättre resultat: En ny ram för den öppna samordningen av politiken för social trygghet och social integration i Europeiska unionen”KOM(2005) 706 slutlig

87

2006/C 185/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel”KOM(2005) 343 slutlig – 2005/0138 (COD)

92

2006/C 185/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Att minska luftfartens påverkan på klimatförändringen”KOM(2005) 459 slutlig

97

2006/C 185/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den rättsliga ramen för den inre sjöfarten i EU”

101

2006/C 185/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet”KOM(2005) 579 slutlig – 2005/0228 (COD)

106


SV

 

Top