EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:163:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 163, 14 juli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 163

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
14 juli 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2006/C 163/1

Eurons växelkurs

1

2006/C 163/2

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till utbildning (1)

2

2006/C 163/3

Enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (KN) (Klassificering av varor)

3

2006/C 163/4

Meddelande från den franska regeringen beträffande Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (Tillkännagivande av en ansökan om exklusivt tillstånd att inleda prospektering efter flytande kolväten eller kolväten i gasform [”Lons-le-Saunier-tillstånd”])  (1)

4

2006/C 163/5

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4313 – Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports (II)) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

6

 

Europeiska centralbanken

2006/C 163/6

Europeiska centralbankens yttrande av den 5 juli 2006 på begäran av Europeiska unionens råd över två förslag till rådets beslut om handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (CON/2006/35)

7

2006/C 163/7

Europeiska centralbankens yttrande av den 6 juli 2006 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron (CON/2006/36)

10


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top