Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:113:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 113, 13 maj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 113

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
13 maj 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2006/C 113/1

Eurons växelkurs

1

2006/C 113/2

Statligt stöd – Cypern – Statligt stöd nr C 10/2006 (ex N 555/2005) – Cyprus Airways – Omstruktureringsplan – Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter (1)

2

2006/C 113/3

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar (1)

17

2006/C 113/4

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4167 – Mitsui/Vopak) – Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (1)

18

2006/C 113/5

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4219 – ABN Amro/Nextiraone Europe) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

19

2006/C 113/6

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4133 – Mellon/WestLB/JV) (1)

20


 

III   Upplysningar

 

Kommissionen

2006/C 113/7

I-Rom: Bedrivande av regelbunden lufttrafik – Italiens anbudsinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Pantelleria och Trapani t.o.r.

21


 

Rättelser

2006/C 113/8

Rättelse till Meddelande från kommissionen beträffande den första tillämpningsdagen för protokoll om ursprungsregler som medger diagonal ursprungskumulation mellan Europeiska gemenskapen, Algeriet, Bulgarien, Egypten, Färöarna, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Norge, Rumänien, Schweiz (inklusive Liechtenstein), Syrien, Tunisien, Turkiet och Västbanken och Gaza (EUT C 87, 11.4.2006)

24


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top