EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:073:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 73, 25 mars 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 73

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
25 mars 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2006/C 073/1

Eurons växelkurs

1

2006/C 073/2

Ministerförordning om revidering av maximibeloppen för regelbunden lufttrafik på linjer som omfattas av allmän trafikplikt mellan Kanarieöarna (1)

2

2006/C 073/3

Sammanfattande information om statliga stöd som beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 av den 23 december 2003 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

3

2006/C 073/4

Sammanfattande information om statliga stöd som beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 av den 23 december 2003 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

9

2006/C 073/5

Meddelande i enlighet med artikel 12.5 a i Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om den information som medlemsstaternas tullmyndigheter tillhandahållit beträffande klassificering av varor enligt tullnomenklaturen

12

2006/C 073/6

Administrativ överenskommelse mellan Europeiska kommissionen och Konungariket Spanien

14

2006/C 073/7

Informationförfarande – tekniska föreskrifter (1)

16

 

Europeiska centralbanken

2006/C 073/8

Avtal av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen

21


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top