EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:336:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 336, 31 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 336

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

48 årgången
31 december 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2005/C 336/1

Eurons växelkurs

1

2005/C 336/2

Helgdagar 2006

2

2005/C 336/3

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 (1)

3

2005/C 336/4

Meddelande från kommissionen om gällande räntesatser för återkrav av statsstöd samt referens- och diskonteringsräntor för 25 medlemsländer tillämpliga från och med den 1 januari 2006– Offentliggjorda i enlighet med artikel 10 av kommissionens förordning (EG) 794/2004 av den 21 april 2004 (EUT L 140, 30.4.2004, s. 1) och kommissionens meddelande om metoden för fastställande av referens- och diskonteringsränta (EGT C 273, 9.9.1997, s. 3.)

11

2005/C 336/5

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/37/EG av den 22 juni 1998 om tillnärming av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner (1)

12

2005/C 336/6

Förteckning över organ och laboratorier som har utsetts av tredje land för att utfärda de dokument som skall åtfölja varje försändelse av vin som förs in i gemenskapen (Artikel 29 i kommissionens förordning (EG) nr 883/2001)

60

 

Europeiska centralbanken

2005/C 336/7

Europeiska centralbankens yttrande av den 15 december 2005 över ett förslag till en EG-förordning om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (CON/2005/56)

109


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top