EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:267:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 267, 27 oktober 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 267

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

48 årgången
27 oktober 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

417:e plenarsession den 11–12 maj 2005

2005/C 267/1

Yttrande från facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004”(KOM(2004) 599 slutlig – 2004/0217 COD)

1

2005/C 267/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Industriell omvandling i sektorn för verkstadsindustri”

9

2005/C 267/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden”(KOM(2004) 607 slutlig – 2004/0209 COD)

16

2005/C 267/4

Yttrande från Europeiska ekonomiskal och sociala kommittén om ”Den hållbara utvecklingens roll i den kommande budgetplanen”

22

2005/C 267/5

Yttrande från facksektionen för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt, inbegripet finansiering av terrorism (KOM(2004) 448 slutlig)

30

2005/C 267/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förbindelserna mellan EU och Indien”

36

2005/C 267/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla skyldigheterna på mervärdesskatteområdet” och ”Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1798/2003 i syfte att införa regler för administrativt samarbete i samband med ordningen med en enda kontaktpunkt och förfarandet för återbetalning av mervärdesskatt”(KOM(2004) 728 slutlig – 2004/0261 CNS – 2004/0262 CNS)

45

2005/C 267/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om Europeiska fiskerifonden”(KOM(2004) 497 slutlig – 2004/0169 CNS)

50

2005/C 267/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel”(KOM(2004) 501 slutlig – 2004/0170 CNS)

57


SV

 

Top