Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:164:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 164, 05 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 164

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtioåttonde årgången
5 juli 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Regionkommittén

 

58:e plenarsession den 23–24 februari 2005

2005/C 164/1

Yttrande från Regionkommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Hantering av översvämningsrisker – Förebyggande åtgärder, skyddsåtgärder och skadebegränsande åtgärder”

1

2005/C 164/2

Yttrande från Regionkommittén om ”Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet – Bygga en gemensam framtid – Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013”

4

2005/C 164/3

Yttrande från Regionkommittén om ”Förslag till rådets förordning om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)”

18

2005/C 164/4

Yttrande från Regionkommittén om ”Förslag till rådets förordning om Europeiska fiskerifonden”

31

2005/C 164/5

Yttrande från Regionkommittén om

”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden för nästa programplaneringsperiod” och om

”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – PROGRESS”

48

2005/C 164/6

Yttrande från Regionkommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Vitbok om tjänster av allmänt intresse”

53

2005/C 164/7

Yttrande från Regionkommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att inrätta ett integrerat handlingsprogram inom livslångt lärande”

59

2005/C 164/8

Yttrande från Regionkommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av programmet Kultur 2007 (2007–2013)”

65

2005/C 164/9

Yttrande från Regionkommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007)”

76

2005/C 164/10

Yttrande från Regionkommittén om ”Konsekvenserna av EU:s kemikaliepolitik för Europas städer och regioner”

78

2005/C 164/11

Yttrande från Regionkommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Globaliseringens sociala dimension – EU:s politiska bidrag för att få fördelarna att gynna alla”

82

2005/C 164/12

Resolution om Europeiska kommissionens arbetsprogram och Regionkommitténs prioriteringar 2005

87

2005/C 164/13

Resolution från Regionkommittén om vitalisering av Lissabonstrategin

91


SV

 

Top