EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:144:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 144, 14 juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 144

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtioåttonde årgången
14 juni 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2005/C 144/1

Eurons växelkurs

1

2005/C 144/2

Anmodan att inkomma med synpunkter på utkastet till kommissionens förordning om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse (ändring av ”transport och stenkolsindustri”)

2

2005/C 144/3

Ny sammansättning av expertgruppen för frågor om människohandel (Expertgruppen för frågor om människohandel inrättades genom kommissionens beslut 2003/209/EG av den 25 mars 2003)

8

2005/C 144/4

Meddelande från den franska regeringen om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (Tillkännagivande av ansökningar om exklusiva tillstånd för prospektering efter flytande kolväten och kolväten i gasform (”Aquila-tillstånd” och ”Arcachon Maritime-tillstånd”))  ( 1 )

9

2005/C 144/5

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3832 – MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest) – Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande ( 1 )

11

2005/C 144/6

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3763 – Carlsberg/DLG/Sejet JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

12

2005/C 144/7

Commission Inquiry in the Gas and Electricity Sector

13

2005/C 144/8

Kommissionens utredning av banktjänster till privatkunder och företag och företagsförsäkringar

13

 

Europeiska centralbanken

2005/C 144/9

Europeiska centralbankens yttrande av den 31 maj 2005 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (KOM(2005) 88 slutlig) (CON/2005/16)

14

2005/C 144/10

Europeiska centralbankens yttrande av den 3 juni 2005 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (KOM(2005) 155 slutlig) (CON/2005/17)

16

2005/C 144/11

Europeiska centralbankens yttrande av den 3 juni 2005 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (KOM(2005) 154 slutlig) (CON/2005/18)

17


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top