EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:116:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 116, 18 maj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 116

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtioåttonde årgången
18 maj 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2005/C 116/1

Eurons växelkurs

1

2005/C 116/2

Eurons växelkurs

2

2005/C 116/3

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3750 – EQT/Sanitec) ( 1 )

3

2005/C 116/4

Förteckning över produktionsområden inom humlesektorn

4

2005/C 116/5

Förteckning över producentgrupper och sammanslutningar av producentgrupper inom humlesektorn

5

2005/C 116/6

Förteckning över certifieringscentraler och koden för varje central

6

2005/C 116/7

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3781 – Crédit Agricole/Caisses d'Epargne/JV) ( 1 )

10

 

Europeiska centralbanken

2005/C 116/8

Europeiska centralbankens yttrande av den 4 maj 2005 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 3605/93 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott (KOM(2005) 71 slutlig) (CON/2005/11)

11


 

III   Upplysningar

 

Kommissionen

2005/C 116/9

Resultat av försäljning av vinalkohol som innehas av offentliga organ

13

2005/C 116/10

Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet” – Prioriterat tematiskt område: Informationssamhällets teknik (IST) – Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-IST-5

22

2005/C 116/11

Inbjudan att lämna förslag SUB 01-2005

26

2005/C 116/12

Inbjudan att lämna förslag SUB 02-2005

27


 

Rättelser

2005/C 116/13

Rättelse till ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration ”Att strukturera det europeiska området för forskningsverksamhet”( EUT C 309, 15.12.2004 )

28


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top