EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:052:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 52, 02 mars 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 52

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtioåttonde årgången
2 mars 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2005/C 052/1

Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 2,05 % den 1 mars 2005 – Eurons växelkurs

1

2005/C 052/2

Tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut för vissa antidumpnings- och utjämningsåtgärder

2

2005/C 052/3

Meddelande om att vissa antidumpningsåtgärder upphör att gälla

4

2005/C 052/4

Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/ M.3333 – SONY/BMG (enligt artikel 15 i kommissionens beslut (2001/462/EG, EKSG) av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21 ) ( 1 )

5

2005/C 052/5

Yttrande från rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess 127:e möte den 9 juli 2004 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/M.3333 – SONY/BMG ( 1 )

7

2005/C 052/6

Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

8

2005/C 052/7

Statligt stöd – Grekland – Statligt stöd nr C 23/2004 (f.d. NN 153/2003) – Stöd till företag i departementen Kastoria och Evia (ministerbeslut nr 69836/B1461, ändrat genom besluten nr 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 och 72742/B1723) – Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget

9

2005/C 052/8

Informationförfarande – tekniska föreskrifter ( 1 )

18

2005/C 052/9

Statligt stöd – Italien – Statligt stöd nr C 21/2004 (f.d. N 590/B/2001) – artikel 99.2 a (beträffande jordbrukssektorn) och artikel 124.1 och 124.2 i regionallag nr 32/2000: Bestämmelser om genomförandet av POP 2000–2006 (operativt program med anslag från flera fonder) och omarbetning av stödordningarna för företag (Sicilien) – Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget

23

 

Europeiska centralbanken

2005/C 052/10

Europeiska centralbankens yttrande av den 17 februari 2005 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut och rådets direktiv 93/6/EEG av den 15 mars 1993 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (CON/2005/4)

37


 

II   Förberedande rättsakter

 

Kommissionen

2005/C 052/11

Förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

47


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top