EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:040:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 40, 17 februari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 40

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtioåttonde årgången
17 februari 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2005/C 040/1

Eurons växelkurs

1

2005/C 040/2

Information om domstolar och rättsmedel enligt artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

2

2005/C 040/3

Meddelande från den franska regeringen om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (Tillkännagivande av en ansökan om ett exklusivt tillstånd att inleda prospektering efter flytande kolväten och kolväten i gasform ”Foix-tillstånd”)  ( 1 )

5

2005/C 040/4

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3561 – DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL) ( 1 )

7

2005/C 040/5

Tillkännagivande rörande de gällande antisubventions- och antidumpningsåtgärderna avseende import till gemenskapen av film av polyetentereftalat (PET-film) med ursprung i Indien: ändring av namnet på ett företag som omfattas av en individuell utjämningstull och en individuell antidumpningstull

8

 

Europeiska centralbanken

2005/C 040/6

Europeiska centralbankens yttrande av den 4 februari 2005 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt, inbegripet finansiering av terrorism (KOM(2004) 448 slutlig) (CON/2005/2)

9

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSRÅDET

 

EFTA-Domstolen

2005/C 040/7

Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Frostating lagmannsrett av den 23 april 2004 i målet Fokus Bank ASA mot Staten v/Skattedirektoratet (Mål E-1/04)

14

2005/C 040/8

Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Gulating lagmannsrett av den 3 maj 2004 i målet Reidar Rasmussen m.fl. mot Total E&P Norge AS (Mål E-2/04)

15

2005/C 040/9

Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Gulating lagmannsrett av den 28 maj 2004 i målet Tsomakas Athanasios m.fl. mot Staten (Rikstrygdeverket) (Mål E-3/04)

16

2005/C 040/10

Talan väckt mot Furstendömet Liechtenstein den 8 november 2004 av Eftas övervakningsmyndighet (Mål E-8/04)

17

2005/C 040/11

Talan väckt mot Eftas övervakningsmyndighet den 23 november 2004 av Samtök banka og verdbréfafyrirtækja (Mål E-9/04)

18

 

Efta-staternas ständiga kommitté

2005/C 040/12

Nationellt referenslaboratorium som utsetts av Norge enligt rådets beslut 1999/313/EG om referenslaboratorier för kontroll av bakteriell och viral kontamination av tvåskaliga blötdjur

19

 

Eftas övervakningsmyndighet

2005/C 040/13

Ändring för fyrtiotredje gången av riktlinjerna för statligt stöd – Eftas övervakningsmyndighets beslut att föreslå lämpliga åtgärder

20

2005/C 040/14

EMAS – Förteckning enligt miljölednings- och miljörevisionsordningen över registrerade anläggningar i Norge i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001

21


 

III   Upplysningar

 

Kommissionen

2005/C 040/15

IRL-Dublin: Bedrivande av regelbunden luftrafik – Irlands anbudsinfordran, i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Kerry och Dublin ( 1 )

24

2005/C 040/16

IRL-Dublin: bedrivande av regelbunden luftrafik – Irlands anbudsinfordran, i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Galway och Dublin, Irland ( 1 )

26

2005/C 040/17

IRL-Dublin: Bedrivande av regelbunden lufttrafik – Irlands anbudsinfordran, i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Donegal-Dublin och Sligo-Dublin ( 1 )

28

2005/C 040/18

IRL-Dublin: Bedrivande av regelbunden lufttrafik – Irlands anbudsinfordran, i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Knock-Dublin och Derry-Dublin ( 1 )

30


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top