Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:241:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 241, 28 september 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 241

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtiosjunde årgången
28 september 2004


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
409:e plenarsession den 2–3 juni 2004

2004/C 241/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)” (KOM(2003) 427 slutlig – 2003/0168 COD)

1

2004/C 241/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En starkare EU-baserad läkemedelsindustri till gagn för patienten – En handlingsplan” (KOM(2003) 383 slutlig)

7

2004/C 241/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut nr 1999/784/EG om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet” (KOM(2003) 763 slutlig – 2003/0293 COD)

15

2004/C 241/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av besluten nr 96/391/EG och nr 1229/2003/EG” (KOM(2003) 742 slutlig – 2003/0297 COD)

17

2004/C 241/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av gemensamma regler för vissa godstransporter på väg (kodifierad version)” (KOM(2004) 47 slutlig – 2004/0017 COD)

19

2004/C 241/6

Yttrande Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall” (KOM(2004) 127 slutlig – 2004/0045 COD)

20

2004/C 241/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden” (KOM(2004) 163 slutlig – 2004/0054 CNS)

21

2004/C 241/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om specialdestinerade livsmedel” (kodifierad version) (KOM(2004) 290 slutlig – 2004/0090 COD)

23

2004/C 241/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om fastställande av riktlinjer för andra omgången av gemenskapens initiativ Equal rörande transnationellt samarbete för att främja nya sätt att bekämpa alla former av diskriminering och ojämlikheter i förbindelse med arbetsmarknaden: ”Fri rörlighet för goda idéer” (KOM(2003) 840 slutlig)

24

2004/C 241/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005–2010” (KOM(2004) 102 slutlig – 2004/0032 CNS)

27

2004/C 241/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till gasnäten” (KOM(2003) 741 slutlig – 2003/0302 COD)

31

2004/C 241/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Regional integration och hållbar utveckling”

34

2004/C 241/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster” (KOM(2003) 657 slutlig – 2003/0265 CNS)

41

2004/C 241/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet ’Främjande av teknik för hållbar utveckling: Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik’” (KOM(2004) 38 slutlig)

44

2004/C 241/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den transatlantiska dialogen – hur de transatlantiska förbindelserna kan förbättras”

49

2004/C 241/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer” (KOM(2003) 448 slutlig – 2003/0175 COD)

58

2004/C 241/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimivillkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG, rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och förordning (EEG) nr 3821/85 om social lagstiftning på vägtransportområdet” (KOM(2003) 628 slutlig – 2003/0255 COD)

65


SV

 

Top