Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:117:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 117, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 117

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtiosjunde årgången
30 april 2004


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

408:e plenarsession den 28–29 april 2004

2004/C 117/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel” (KOM(2003) 689 slutlig – 2003/0272 COD)

1

2004/C 117/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer” (KOM(2003) 723 slutlig – 2003/0282 COD)

5

2004/C 117/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö” (KOM(2003) 847 slutlig – 2003/0333 COD)

10

2004/C 117/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden” (kodifierad version) (KOM(2004) 19 slutlig – 2004/0002 COD)

11

2004/C 117/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utkast till Europaparlamentets och rådets beslut om en enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass)” (KOM(2003) 796 slutlig)

12

2004/C 117/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster” (KOM(2003) 822 slutlig – 2003/0329 CNS)

15

2004/C 117/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/49/EG beträffande möjligheten för vissa medlemsstater att tillämpa övergångsperioder när det gäller tillämpningen av ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater” (KOM(2004) 243 slutlig – 2004/0076 CNS)

21

2004/C 117/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utvärdering av strategin för hållbar utveckling – förberedande yttrande”

22

2004/C 117/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: ’Mot en temainriktad strategi för hållbar användning av naturresurser’” (KOM(2003) 572 slutlig)

38

2004/C 117/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: En inre marknad utan företagsskattemässiga hinder – uppnådda resultat, pågående initiativ och uppgifter som återstår att lösa” (KOM(2003) 726 slutlig)

41

2004/C 117/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gränsöverskridande fusioner av aktiebolag och andra bolag med begränsat ansvar” (KOM(2003) 703 slutlig – 2003/0277 COD)

43

2004/C 117/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart” (KOM(2004) 96 slutlig – 2004/0025 COD)

49

2004/C 117/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hur Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor skall tillämpas på Europeiska gemenskapens institutioner och organ” (KOM(2003) 622 slutlig – 2003/0242 COD)

52

2004/C 117/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor” (KOM(2003) 624 slutlig – 2003/0246 COD)

55

2004/C 117/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Handelspolitiska aspekter på strukturomvandlingen i industrin, särskilt inom stålsektorn”

58


SV

 

Top