Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:104:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 104, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 104
47. årgången
30 april 2004
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Rådet
2004/C 104/01"Utbildning 2010" Snabba reformer krävs om Lissabonstrategin skall lyckas - Rådets och kommissionens gemensamma delrapport om genomförandet av det detaljerade arbetsprogrammet för uppföljning av målen för utbildningssystemen i Europa 1
2004/C 104/02Meddelande om ikraftträdandet av anslutningsfördraget 20
Kommissionen
2004/C 104/03Eurons växelkurs 21
2004/C 104/04Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 1999/5/EG (1) 22
2004/C 104/05Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av bariumkarbonat med ursprung i Folkrepubliken Kina 58
2004/C 104/06Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina 62
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Europaparlamentet
2004/C 104/07Protokoll från sessionen den 2-5 juni 2003 som är publicerade i Europeiska unionens officiella tidning C 68 E 67
Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 68 E
Kommissionen
2004/C 104/08Bedrivande av regelbunden lufttrafik - Förbundsrepubliken Tysklands anbudsinfordran, i enlighet med artikel 4.1 d) i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Erfurt och München (1) 68

Rättelser
2004/C 104/09Rättelse till tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (EUT C 72 av den 23.3.2004) 70
2004/C 104/10Rättelse till kommissionens meddelande om kommissionens rekommendation av den 21 oktober 2003 om efterlevnadskontroller inom trafiksäkerhetsområdet (EUT C 93 av den 17.4.2004) 70
2004/C 104/11Rättelse av Meddelande från kommissionen - Rambestämmelser för statligt stöd till varvsindustrin (EUT C 317 av den 30.12.2003) 71

Meddelande till läsarna S3
SV(1) Text av betydelse för EES
Top