EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:102:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 102, 28 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 102
47. årgången
28 april 2004
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2004/C 102/01Eurons växelkurs 1
2004/C 102/02Tolkningsmeddelande från kommissionen om vissa aspekter på bestämmelserna om TV-reklam i direktivet "Television utan gränser" 2
2004/C 102/03Statligt stöd - Frankrike - Stöd C 10/04 (ex N 94/04) - Omstruktureringsstöd till företaget Bull - Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget (1) 12
2004/C 102/04Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar 19
2004/C 102/05Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/38.240 - Rör för industriellt bruk (utarbetad enligt artikel 15 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden (EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)) (1) 21
2004/C 102/06Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/38.359 - Elektriska och mekaniska kol- och grafitprodukter (utarbetad enligt artikel 15 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden (EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)) (1) 22
2004/C 102/07Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/M.2876 - NewsCorp/Telepiù (i enlighet med artikel 15 i kommissionens beslut C(2001)1461/3 slutlig av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden (EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)) (1) 23
2004/C 102/08Yttrande från Rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess 113:e möte den 20 mars 2003 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/M.2876 - NewsCorp/Telepiù (1) 25
2004/C 102/09Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/M.2978 - Lagardère/Natexis/VUP (enligt artikel 15 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden (EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)) (1) 26
2004/C 102/10Yttrande från Rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess 122:a möte den 22 december 2003 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/M.2978 - Lagardère/Natexis/VUP (1) 27
2004/C 102/11Yttrande från Rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess 68:e möte den 15 september 1999 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende IV/M.1383 - Exxon/Mobil (1) 29
2004/C 102/12Yttrande från Rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess 82:a möte den 12 juli 2000 om ett preliminärt utkast till ett beslut beträffande ärende COMP/M.1806 - Astra Zeneca/Novartis (1) 30

Meddelande till läsarna S3
SV(1) Text av betydelse för EES
Top