EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:098:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 98, 23 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 98
47. årgången
23 april 2004
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2004/C 98/01Eurons växelkurs 1
2004/C 98/02Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar 2
2004/C 98/03Förteckning över andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen från den 5 januari till den 30 januari 2004 2
2004/C 98/04Företecking över andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen från den 3 Februari 2004 till den 27 februari 2004 5
2004/C 98/05Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Rådets direktiv 89/336/EEG (1) 8
2004/C 98/06Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3411 - UGC/Noos) (1) 22
2004/C 98/07Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3433 - Hella/Behr/Plastic Omnium/JV) (1) 23
2004/C 98/08Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar 24
2004/C 98/09Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar 29

II Förberedande rättsakter
Kommissionen
2004/C 98/10Förteckning över förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen från den 7 januari till den 30 januari 2004 34
2004/C 98/11Förteckning över förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen från den 2 februari 2004 till den 26 februari 2004 37

III Upplysningar
Kommissionen
2004/C 98/12Leonardo da Vinci-programmet - Andra etappen (2000-2006) - Inbjudan att lämna projektförslag EAC/23/04 - "Anordnande av evenemang (konferenser och utställningar) för utnyttjande av innovativa resultat från Leonardo da Vinci-programmet" 41

Meddelande till läsarna S3
SV(1) Text av betydelse för EES
Top