EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:043:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 43, 19 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 43
47. årgången
19 februari 2004
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Rådet
2004/C 43/01Rådets yttrande av den 10 februari 2004 om Italiens uppdaterade stabilitetsprogram 2003-2007 1
2004/C 43/02Rådets yttrande av den 10 februari 2004 om Nederländernas uppdaterade stabilitetsprogram för 2001-2007 2
2004/C 43/03Rådets yttrande av den 10 februari 2004 om Irlands uppdaterade stabilitetsprogram 2003-2006 4
2004/C 43/04Rådets yttrande av den 10 februari 2004 om Frankrikes uppdaterade stabilitetsprogram för 2003-2007 5
2004/C 43/05Rådets yttrande av den 10 februari 2004 om Luxemburgs uppdaterade stabilitetsprogram för 2002-2006 7
2004/C 43/06Rådets yttrande av den 10 februari 2004 om Greklands uppdaterade stabilitetsprogram för 2003-2006 8
2004/C 43/07Rådets yttrande av den 10 februari 2004 om Förenade kungarikets uppdaterade konvergensprogram för 2002/2003 till 2008/2009 9
Kommissionen
2004/C 43/08Eurons växelkurs 11
2004/C 43/09Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning (1) 12
2004/C 43/10Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (1) 13
2004/C 43/11Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av polyetentereftalatfilm med ursprung i bl.a. Republiken Indien 14
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Europaparlamentet
2004/C 43/12Protokoll från sessionen den 10-13 februari 2003 som är publicerade i Europeiska unionens officiella tidning C 43 E 16
Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 043 E
Kommissionen
2004/C 43/13Ändring av tillkännagivande om anbudsinfordran för bidrag för export av helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris till vissa tredje länder 17
2004/C 43/14Ändring av tillkännagivande om anbudsinfordran för bidrag för leverans av från ytterskalet befriat långkornigt B-ris till Réunion 17
SV(1) Text av betydelse för EES
Top