Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:309:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 309, 19 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 309
46. årgången
19 december 2003
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2003/C 309/01Eurons växelkurs 1
2003/C 309/02Tillkännagivande om inledande av en interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av polyestesstapelfibrer med ursprung i Republiken Korea och i Taiwan 2
2003/C 309/03Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Folkrepubliken Kina och Konungariket Saudiarabien 6
2003/C 309/04Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3228 - Nestlé/Colgate-Palmolive JV) (1) 10
2003/C 309/05Meddelande från Förenade kungariket om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (1) 11
2003/C 309/06Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till utbildning (1) 13
2003/C 309/07Tröskelvärden fastställda genom direktiven om offentlig upphandling tillämpliga från och med den 1 januari 2004 14
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Kommissionen
2003/C 309/08Asia Urbs-programmet - Förslagsinfordran 2004 - EuropeAid/117854/C/G 16
Revisionsrätten
2003/C 309/09Förteckning över godkända sökande - Allmänt uttagningsprov CC/A/12/02 - Upprättande av en anställningsreserv av handläggare (A 7/A 6) inom området informationsteknik (Denna förteckning upphäver och ersätter den förteckning som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 212 av den 6. september 2003) 17
SV(1) Text av betydelse för EES
Top