Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:297:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 297, 09 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 297
46. årgången
9 december 2003
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2003/C 297/01Eurons växelkurs 1
2003/C 297/02Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning (1) 2
2003/C 297/03Meddelande från kommissionen C(2003) 4582 av den 1 december 2003 om tystnadsplikt vid beslut om statligt stöd 6
2003/C 297/04Tillkännagivande enligt artikel 16.3 i förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 angående ärende COMP/A.38.284/D2 - Société Air France/Alitalia Linee Italiane SpA 10
2003/C 297/05Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet (1) 18
2003/C 297/06Kommissionens yttrande av den 8 december 2003 inom ramen för rådets direktiv 73/23/EEG om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser - Säkerhet rörande sladdvindor (1) 21
2003/C 297/07Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3268 - Sydkraft/Graninge) (1) 22
2003/C 297/08Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3317 - Ratos/Lehmann Brothers/Fastighetstornet) (1) 23
2003/C 297/09Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3290 - General Electric/Sophia) (1) 23
2003/C 297/10Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3279 - Generali/Zurich Financial Services) (1) 24
2003/C 297/11Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3237 - San Paolo IMI/Santander Group/Allfunds JV) (1) 24
2003/C 297/12Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3130 - Arla Foods/Express Dairies (M.2579)) (1) 25
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Rådet
2003/C 297/13Texter som är publicerade i Europeiska unionens officiella tidning C 297 E 26
Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 297 E

Rättelser
2003/C 297/14Rättelse till förslagsinfordran GD EAC 04/03 - Europeiska året för utbildning genom idrott 2004 (EUT C 126 av den 28.5.2003) 27
2003/C 297/15Rättelse till meddelande om examensbevis, utbildningsbevis och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, som medlemsstaterna ömsesidigt erkänner (EUT C 294 av den 4.12.2003) 27
SV(1) Text av betydelse för EES
Top