EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:294:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 294, 04 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 294
46. årgången
4 december 2003
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2003/C 294/01Eurons växelkurs 1
2003/C 294/02Examensbevis, utbildningsbevis och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, som medlemsstaterna ömsesidigt erkänner 2
2003/C 294/03Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (1) 7
2003/C 294/04Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd (1) 10
2003/C 294/05Meddelande från kommissionen om ändring av meddelandet till medlemsstaterna av den 14 april 2000 om fastställande av riktlinjer för gemenskapsinitiativet för landsbygdens utveckling (Leader+) (1) 11
2003/C 294/06Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3125 - Huntsman/MatlinPatterson/Vantico) (1) 11
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
EFTA-domstolen
2003/C 294/07Talan väckt mot Eftas övervakningsmyndighet den 18 september 2003 av Transportbedriftenes Landsforening och Nor-Way Bussekspress AS - Mål E-3/03 12
EFTA:s övervakningsmyndighet
2003/C 294/08Statligt stöd - SAM 020.500.040 - Norge 13
2003/C 294/09Skyldigheten att tillhandahålla tjänster av allmänt intresse - Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet enligt artikel 4.1 a i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 64a i bilaga XIII till EES-avtalet (rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen) - Införande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik inom linjeområde 1 och 2 (Finnmark och Norra Troms) 18
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Kommissionen
2003/C 294/10MEDIA - Yrkesutbildning (2001-2005) - Genomförande av ett utbildningsprogram för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (MEDIA - Yrkesutbildning 2001-2005) - Meddelande om inbjudan att lämna förslag nr 83/03 26
2003/C 294/11Ändring av tillkännagivandet om stående anbudsinfordran i syfte att fastställa avgifter eller bidrag vid export av vitsocker 27
2003/C 294/12Bedrivande av regelbunden lufttrafik - Anbudsinfordran - Regional lufttrafik i Norge fr.o.m. den 7 juli 2004 (1) 27
SV(1) Text av betydelse för EES
Top