Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:269:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 269, 08 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 269
46. årgången
8 november 2003
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2003/C 269/01Eurons växelkurs 1
2003/C 269/02Statligt stöd - Frankrike - Stöd C 58/03 (ex NN 70/03) - Stöd till förmån för Alstom - Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget (1) 2
2003/C 269/03Statligt stöd - Frankrike - Stöd C 58/03 (ex NN 70/03) - Stöd som Frankrike beviljat till förmån för Alstom - Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget 15
2003/C 269/04Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar 21
2003/C 269/05Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1) 22
2003/C 269/06Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (1) 24
2003/C 269/07Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till utbildning (1) 26
2003/C 269/08Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/C2/37.398 - UEFA Champions League (enligt artikel 15 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden (EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)) (1) 29
2003/C 269/09Yttrande från Rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess hundrafjortonde möte den 14 april 2003 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/M.2861 - Siemens/Drägerwerk/Gemensamt företag (1) 30
2003/C 269/10Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/M.2861 - Siemens/Drägerwerk/JV (i enlighet med artikel 15 i kommissionens beslut 2001/462/EG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden (EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)) (1) 31

Rättelser
2003/C 269/11Rättelse till meddelande om förslagsinfordran - CARDS 2003 Integrerat program för flyktingars återvändande till Bosnien och Hercegovina - EuropeAid/117165/C/G/BA (EUT C 206 av den 2.9.2003) 32
2003/C 269/12Rättelse till Förhandsanmälan om en koncentration (Ärende COMP/M.3283 - Ferroser/Teris/Ecocat) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (EUT C 261 av den 30.10.2003) 32
SV(1) Text av betydelse för EES
Top