EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:206:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 206, 02 september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 206
46. årgången
2 september 2003
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2003/C 206/01Eurons växelkurs 1
2003/C 206/02Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar 2
2003/C 206/03Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar 5
2003/C 206/04Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar 8
2003/C 206/05Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar 11
2003/C 206/06Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3198 - VW-AUDI/VW-AUDI Vertriebszentren) (1) 15
2003/C 206/07Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3118 - MTU Friedrichshafen/RWE Fuel Cells/JV) (1) 15
2003/C 206/08Enhetlig tillämpning av kombinerade nomenklaturen (KN) (Klassificering av varor) 16
2003/C 206/09Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1) 17
2003/C 206/10Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1) 19
2003/C 206/11Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1) 20
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Kommissionen
2003/C 206/12Meddelande om förslagsinfordran - CARDS 2003 Integrerat program för flyktingars återvändande till Bosnien och Hercegovina - EuropeAid/117165/C/G/BA 22
2003/C 206/13Meddelande om förslagsinfordran - Åtgärder för stöd till befolkningsgrupper som tvingats lämna sin hembygd i Colombia - EuropeAid/116879/C/G/CO 23
2003/C 206/14Förslagsinfordran till programmet för gränsöverskridande partnerskapsevenemang för mikroföretag i EU:s regioner som angränsar till kandidatländerna, med inriktning på stödtjänster - Utlyst av Europeiska kommissionen 24
2003/C 206/15Förslagsinfordran till "Initiativ för att förbättra kvalifikationerna hos utsatta delar av arbetskraften i regioner inom EU som gränsar till kandidatländerna", utlyst av Europeiska kommissionen 25
2003/C 206/16Förslagsinfordran till "Gränsöverskridande initiativ för lokala och regionala myndigheter i de regioner i EU som gränsar till kandidatländerna" Utlyst av Europeiska kommissionen 27
2003/C 206/17Förslagsinfordran Europeiska ordningar för affärssamarbete mellan små och medelstora företag inom ramen för utvidgningen utlyst av Europeiska kommissionen 28
SV(1) Text av betydelse för EES
Top