EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:154:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 154, 02 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 154
46. årgången
2 juli 2003
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Europaparlamentet
2003/C 154/01Antagna vid den XXVIII konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid medlemsstaternas parlament (COSAC) - Bryssel, 27 januari 2003 - "De parlamentariska riktlinjerna från Köpenhamn" - Riktlinjer för förhållandet mellan regeringar och parlament i frågor som berör gemenskapen (miniminormer i upplysande syfte) 1
Kommissionen
2003/C 154/02Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 3,00 % den 1 juli 2003 - Eurons växelkurs 3
2003/C 154/03Informationsförfarande - tekniska föreskrifter (1) 4
2003/C 154/04Meddelande från kommissionen inom ramen för implementeringen av rådets direktiv 90/396/EEG av den 29 juni 1990 om närmandet av medlemsstaternas lagstifning rörande anordningar för förbränning av bränslen i gasform (1) 7
2003/C 154/05Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1) 8
2003/C 154/06Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar 11
2003/C 154/07Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar 12
2003/C 154/08Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1) 13
2003/C 154/09Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (1) 15
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Kommissionen
2003/C 154/10Förteckning över godkända sökande - Allmänt uttagningsprov KOM/A/9/01 19
2003/C 154/11Förteckningar över godkända sökande - Allmänna uttagningsprov 21
SV(1) Text av betydelse för EES
Top