EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:134:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 134, 07 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 134
46. årgången
7 juni 2003
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Europaparlamentet
Rådet
Kommissionen
2003/C 134/01Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut av den 8 april 2003 om förnyat mandat för övervakningskommittén vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 126 av den 28 maj 2003, s. 1) 1
Rådet
2003/C 134/02Rådets slutsatser av den 5 maj 2003 om referensnivåer för genomsnittliga resultat i Europa inom allmän utbildning och yrkesutbildning (referensvärden) 3
2003/C 134/03Uttalande av Rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i Rådet av den 5 maj 2003 - "Idrottens sociala värde för ungdomar" 5
2003/C 134/04Rådets resolution av den 5 maj 2003 om lika möjligheter till utbildning för elever och studenter med funktionshinder 6
2003/C 134/05Rådets resolution av den 6 maj 2003 tillgång till kulturell infrastruktur och kulturell verksamhet för personer med funktionshinder 7
Kommissionen
2003/C 134/06Eurons växelkurs 9

Rättelser
2003/C 134/07Rättelse till Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (EUT C 65 av den 19.3.2003) 10
SV
Top