EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:102:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 102, 29 april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 102
46. årgången
29 april 2003
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2003/C 102/01Eurons växelkurs 1
2003/C 102/02Avtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen om dessa länders deltagande i gemenskapens system för snabbt utbyte av information i radiologiska nödsituationer (Ecurie) 2
2003/C 102/03Tillkännagivande om inledande av en påskyndad översyn av rådets förordning (EG) nr 2164/98 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av vissa bredspektrumantibiotika med ursprung i Indien 6
2003/C 102/04Frankrikes ändringar av den allmänna trafikplikten för regelbunden lufttrafik mellan Ajaccio, Bastia, Calvi och Figari å ena sidan och Marseille och Nice å andra sidan (1) 7
2003/C 102/05Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3156 - EADS/Astrium (II)) (1) 8
2003/C 102/06Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3161 - CVRD/Caemi) (1) 9
2003/C 102/07Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2275 - Pepsico/Quaker) (1) 10
Europeiska centralbanken
2003/C 102/08Europeiska centralbankens yttrande av den 11 april 2003 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets beslut om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av Europeiska centralbankens kapital (CON/2003/5) 11
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Rådet
2003/C 102/09Texter som är publicerade i Europeiska unionens officiella tidning C 102 E 12
Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 102 E
SV(1) Text av betydelse för EES
Top