Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:278:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 278, 14 november 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 278
45. årgången
14 november 2002
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Regionkommittén
44:e plenarsession, 15 och 16 maj 2002
2002/C 278/01Yttrande från Regionkommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén "Det europeiska området för forskningsverksamhet och den regionala dimensionen"" 1
2002/C 278/02Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget Galileo" 5
2002/C 278/03Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet" 7
2002/C 278/04Yttrande från Regionkommittén om:- "Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet - Åtgärdsprogram avseende skapandet av ett gemensamt europeiskt luftrum",- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ramen för skapandet av ett gemensamt europeiskt luftrum",- "Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om skapandet av ett gemensamt europeiskt luftrum",- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet",- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om planering och användning av det gemensamma europeiska luftrummet", och- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kompatibiliteten hos det europeiska nätet för flygledningstjänst" 13
2002/C 278/05Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda" 15
2002/C 278/06Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att inrätta Europeiska året för utbildning genom idrott 2004" 21
2002/C 278/07Yttrande från Regionkommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - eEurope 2002: Tillgänglighet till offentliga webbplatser och deras innehåll" 24
2002/C 278/08Yttrande från Regionkommittén om "Meddelande från kommissionen - Att förverkliga det europeiska området för livslångt lärande" 26
2002/C 278/09Yttrande från Regionkommittén om:- "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om alternativa bränslen för vägtransport och om åtgärder för att främja användningen av biobränslen",- "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av biobränslen för transport", och- "Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/81/EEG vad gäller möjligheten att tillämpa nedsatta punktskatter på vissa mineraloljor som innehåller biobränslen och på biobränslen" 29
2002/C 278/10Yttrande från Regionkommittén om:- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genetiskt modifierade livsmedel och foder",- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG", och- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer" 31
2002/C 278/11Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1254/96/EG om en serie riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektorn" 35
2002/C 278/12Yttrande från Regionkommittén om "Informationsmeddelande från kommissionen: Gemensamma ekonomiska ramar 2004-2006 för anslutningsförhandlingarna" 40
2002/C 278/13Yttrande från Regionkommittén:om invandringspolitik:- "Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en gemensam politik om olaglig invandring",- "Förslag till rådets beslut om antagande av ett handlingsprogram för administrativt samarbete när det gäller yttre gränser, visering, asyl och invandring (Argo)",- "Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en öppen samordningsmetod för gemenskapens invandringspolitik", ochom asylpolitik:- "Förslag till rådets direktiv om miniminormer för när medborgare i tredje land och statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning",- "Kommissionens arbetsdokument - Sambandet mellan att garantera den interna säkerheten och att uppfylla internationella skyldigheter och instrument avseende skydd", och- "Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en gemensam asylpolitik för Europeiska unionen och införandet av en öppen samordningsmetod" 44
2002/C 278/14Resolution från Regionkommittén om "Hållbar utveckling - Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002" 48
SV
Top