Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:165:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 165, 11 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 165
45. årgången
11 juli 2002
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2002/C 165/01Eurons växelkurs 1
2002/C 165/02Informationsförfarande - tekniska föreskrifter (1) 2
2002/C 165/03Kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i enlighet med gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (1) 6
2002/C 165/04Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2816 - Ernst & Young France/Andersen France) (1) 32
2002/C 165/05Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2821 - Hitachi/IBM Harddisk Business) (1) 33
2002/C 165/06Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2887 - Klépierre/Finiper/IGC) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (1) 34
2002/C 165/07Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2852 - Acea Distribuzione/BTicino/Ericsson/Siemens) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (1) 35
2002/C 165/08Tillkännagivande från kommissionen enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 36
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
EFTA:s övervakningsmyndighet
2002/C 165/09Godkännande av statligt stöd enligt artiklarna 61 och 63 i EES-avtalet och artikel 1.3 i protokoll 3 i övervakningsavtalet och den rättsakt som åberopas i punkt 1 b i bilaga XV till EES-avtalet om stöd till varvsindustrin (rådets förordning (EG) nr 1540/98 av den 29 juni 1998 (varvsförordningen)) (Eftas övervakningsmyndighet har beslutat att inte göra invändningar) 37
2002/C 165/10Tillkännagivande från Eftas övervakningsmyndighet om Norges undantag från bestämmelserna i rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer och rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik 38
Efta:s ständiga kommitté
2002/C 165/11Förteckning över naturliga mineralvatten som erkänns av Island 40
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Kommissionen
2002/C 165/12Förslagsinfordran för samfinansiering av decentraliserat samarbete i utvecklingsländerna åren 2002 och 2003, utlyst av Europeiska kommissionen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 955/2002 av den 13 maj 2002 om förlängning av giltighetstiden för och ändring av rådets förordning (EG) nr 1659/98) 41
SV(1) Text av betydelse för EES
Top